Genel

Teknik Borç Yönetimi Derken 3 Serisi Ürünler Nasıl Oluştu?

Tuğrul Tekbulut / Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı

Ben elektronik mühendisliği okudum. Bir devreyi incelediğinizde, çok fazla atlama teli (jumper) varsa bu devre güven vermez, buna spagetti devre denir. Tasarımın kötü yapıldığı, aleti çalıştırmak için sonradan, bazı kestirme işlemler yapıldığı anlamına gelir.

Şimdi devrelerin yerini “bilgisayar yongaları” aldı ve çoğu işlevler de bu yongaların üzerinde çalışan yazılımlar tarafından gerçekleştiriliyor. Her çalışan kod, iyi yazılım değildir. Artık yaşamsal işlevler yüklenen yazılımların da sağlam bir mühendislik disiplini ile geliştirilmesi gerekli.

Tutarlı, sağlam ve kolay anlaşılır bir mimarisi olmayan veya kötü bir yazım tekniği ile bitirilmiş bir yazılım, elektronik devrelerdeki gibi “atlama telleriyle” çalışır halde gelirse, buna da spagetti kod denir. Böyle bir yazılımın bakımı veya geliştirilmesi de oldukça zor, hatta imkânsız olabilir. Bir yazılımın işlevlerini beklenen düzeyde sağlayabilmesi ve bunu sürdürebilmesi için yapılması gereken ek çalışmaya ve bunun oluşturacağı zaman ve para maliyetine teknik borç (technical debt) diyoruz.

Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir alanda, ne kadar iyi bir mimariye sahip olursa olsun, ne kadar ustaca yazılırsa yazılsın, hiçbir yazılımın teknik borcu sıfır değildir. Hele, gerçek anlamda tamamlanması 8-10 yıl alan bir ERP yazılımının da teknik borç içermemesi mümkün değil. Teknik borç sıfırlanamaz ama yönetilmesi gerekir. Bu yazıda da 30 yılı aşkın bir geçmişi olan bir şirketin, on binlerce mekânda, çok da başarıyla çalışan, yaşı da on yılları aşan yazılımlarının değişen teknolojiyle mücadele deneyimini paylaşacağız.

Uygulama yazılımlarını son 10-15 yılda sürükleyen iki temel gelişme var: Web ve mobil teknolojilerindeki olağanüstü gelişim ile bunun iş süreçlerinde yol açtığı müthiş dönüşüm. Bu teknolojik sıçrama, eski iş yapış biçimlerini hızla değiştirdi, bazı iş modellerinin ve işletmelerin sonunu getirdi, bunun yanında yepyeni iş modellerinin ve işletmelerin ortaya çıkışına neden oldu.

Rekabetin dışında kalmak istemeyen kuruluşlar bu teknolojilerin sağladığı imkânlarla iş yapış biçimlerini ve iş modellerini değiştirmek istiyorlar. Gelecekle ilgili iddialı planları olan Logo’nun müşterilerini bu dönüşümün dışında bırakması beklenemez. Sıfırdan bir ürün geliştiren bir grubun yeni teknolojilere adapte olması son derece kolaydır. Nitekim yeni projelerimizde günün en son teknolojilerini kullanıyoruz. Ancak sahada on binlerce farklı mekânda, farklı özelleştirme ve ek yazılımlarla birlikte çalışan bir iş uygulamaları portföyünün yeni teknolojilerle değiştirilmesi, yenilenmesi kolay değil.

Bu hem yazılımcı firma hem de müşteriler için büyük bir risk anlamına geliyor. Burada yapılacak olan şey, yeni teknolojilerle çıkacak ürünlere kadar, sahada çalışan eski ürünlerin yeni teknolojilerin sağladığı yeni ve modern iş yapış biçimlerine uyumunun sağlanmasıdır. Buna belki ürünlerin teknik borcu değil de “ticari borcunun” kontrol altına alınması diyebiliriz.

Arayüze hak ettiği değeri verdik

İşe ürünlerimizin kullanıcı arayüzünün kendimize özgü, modern bir grafik dilinin oluşturulması ile başladık. Logomuzdan başlayarak, en küçük ürünümüzün bir ekranındaki bir ikona kadar, her yerde bir bütünlük ifade eden tutarlı bir tasarım diline sahip olmalıydık. Bu konuda şirketimizin de logosunu tasarlamış olan ünlü sanatçı Emre Senan ve öğrencileri ile çalışmaya başladık. Ekran tasarımlarının grafik dilini ve standartlarını oluşturduk. Ürünlerimizdeki tüm ikonlar -ki binleri aşıyordu- teker teker tasarlandı, yenilerinin tasarlanması için kurallar belirlendi.

Bu dönüşümü gerçekleştirme sürecinde iken, en yakın rakibimiz Netsis ile birleştik. Netsis oldukça geniş bir müşteri tabanına sahip; beğenilen, Ege bölgesinde pazar lideri olan bir rakibimizdi. Bu sürece, farklı yazılım mimarisine sahip olmasına karşın Netsis’i de dâhil etmeye karar verdik. Hem ilerideki maliyetlerimiz açısından, hem de pazarlama açısından ürünlerin hepsinin aynı firma ve aileye mensup olduğunu gösterebilecek bir görünüm ve davranış elde etmeliydik. Netsis ve Logo yazılımcılarından arkadaşları bir araya getirdik. Ortak bir yazılım mimarisi grubu oluşturduk. Çözümü imkânsıza yakın gibi gözüken tüm teknik problemler birer birer çözüldü.

App kültüründen ilham aldık

Ürünler, grafik açıdan akraba bir görünüme sahip olmalı (look and feel), mobil ve web uygulamalara da imkân sağlayabilmeliydi. Grafik dili oturduktan sonra kullanıcı deneyimini geliştirme çalışmalarına başladık. Müşterilerimizden, iş ortaklarımızdan ve müşteri teması çok olan destek uzmanlarımızdan gelen geribildirimleri derledik. Web ve mobil teknolojilerindeki gelişmelere uyumlu bir kullanıcı deneyimi nasıl geliştirebilirdik?

Yine ilk günlerimizdeki gibi, Apple nasıl yapmış diye Apple’a bakmaya başladık. Apple iPhone ile “app” denen bir kavram ortaya atmıştı ve bu mobil deneyimi sürükleyen bir gelişme olmuştu. App’ler küçük yazılımlardı ve mobil uygulamaları internet tarayıcılarından bağımsız hale getirmiş ve çok tutulmuştu.

Bence, PC’den sonra geniş kitlelerin, bilişimle tanışması mobil devrimle ve app’ler sayesinde oldu. Büyükanneler, dedeler, “app” dediğimiz, kullanımı çok kolay uygulamalar sayesinde dijital dünyaya dâhil oldular. Biz de bu rüzgârı arkamıza almalı ve kullanıcı deneyimimize “app”lerden ilham alan bir yaklaşım getirmeliydik. Bugün 3 serisinde somutlaşan Logo’ya özgü kullanıcı deneyimi bu şekilde gelişti.

Kullanım kolaylığına odaklandık

ERP yazılımları çok büyük yazılımlardır. Örneğin Logo’nun ortalama bir ERP ürünü 1500-2000 arası form, yüzlerce rapordan oluşan geniş bir özellik kümesini içerir. Bu özelliklerin farklı parametrelere göre kurulumlarını, kullanım esnasındaki seçenekleri ve de entegre edilen ek yazılımları düşünürsek, ne kadar karmaşık bir yapıdan bahsettiğimiz anlaşılabilir. Bu kadar karmaşık bir yapı içeren bir ERP ürününün bir işletmeye kurulması, işletmeye özel değişikliklerin gerçekleştirilmesi, kullanıcıların eğitilmesi aylar alabilir. Böyle geniş kapsamlı bir ürünün tüm özelliklerinin, tüm kullanıcılar tarafından öğrenilmesi çok zordur. İşletmede herkes farklı bir görev gördüğünden yazılımla etkileşimi de işyerindeki rol belirleyecektir. Yani ürünün tümünün, tüm kullanıcılara öğretilmesi gerekli de değildir.

“Gerekli değildir”i keşfetmemiz zincir bir reaksiyon halinde devam edecek bir inovasyon sürecini başlatmış oldu. Kullanıcılar ürünleri işletme içindeki rollerine uygun özellikleri bağlamında öğrenmeliler ve kullanmalılardı. İşletme içinde belli roller tespit etsek, bunların kullandığı veya etkileşim içinde bulunacağı işlevleri App’ler altında kümelendirsek, büyükannelere bile kolay gelen bu tarz, her zaman kullanım kolaylığını ön plana almış olan Logo’nun kullanım kolaylığını artırmaz mıydı? İşte, sonunda 3 serisi ürünlere yönünü veren “App in App” kavramı böyle ortaya çıktı: “app” kümelerinden oluşan bir büyük uygulama… sonuçlandı.

Entegre mobil uygulama fikrini geliştirdik

“App in App” tasarım fikrinin yol açtığı başka inovasyonlar ve geliştirmeler de oldu. Kullanıcıların sadece belli App’leri kullandığını varsayan bu yaklaşım Logo mobil stratejisini de belirlemiş oldu. Bir kullanıcının ofisinde, masaüstünde kullandığı işlevlerle, mobil olarak kullanmak isteyeceği işlevler farklı olabilirdi. Mobil uygulamaların kişiye ve firmaya özel olabilmesini sağlayabilmesi ve ekosistemin Logo ERP uygulamalarına entegre mobil uygulamalar geliştirebilmesi önem kazandı. Bu konuda  imkanlar geliştirmeliydik. Logo’ya kolaylıkla sökülüp takılabilen uygulamalar için bir plug-in altyapısı geliştirme fikri böylece ortaya çıktı.

Bu uygulamalar masaüstü, WCF ile web ve REST servisleriyle mobil kullanıma yön veren uygulamalar olmalıydı. Kullanıcıya ve firmaya özel yazılarak özelleştirme sorununa bir çare olabilirdi. Ayrıca üçüncü parti yazılımların Logo ile entegre edilmesinin standartlaştırılmasını sağlayabilirdi. Logo ve Netsis’in piyasada en çok satılan ürünleri Delphi ile yazılmıştı. Delphi, Embarcadero tarafından geliştirilmeye devam edilse ve güncellense bile eskisi kadar popüler olmadığı ve bilen eleman bulunamadığı için teknik borcun en önemli nedenlerinden biri sayılıyordu.

Milyonlarca satırı değiştirmemiz mümkün olmasa bile yeni eklenenleri daha güncel bir dil ile ve popüler bir IDE ortamında geliştirebilirdik. İş uygulamalarında en yaygın kullanılan C# ve Microsoft Visual Studio için Logo App geliştirme şablonunu oluşturduk ve Microsoft Visual Studio Marketplace’e yükledik. Buradan da şunu görüyoruz: Teknik borç, bir ürünü mutlaka yeniden yazarak ödenmeyebilir. Zaten yeniden başlatılan bir ERP ürünün bitene kadar teknik borcu yine oluşacaktır.

Zorunluluklar yaratıcılığımızı tetikledi

aÖzetle, 3 serisi ürünlere yol açan süreç böyle gelişti. Teknik borçların bir kısmını ödeyelim diye yola çıktık, tüm ürünlerimizin geleceğini belirleyen bir kullanıcı deneyimi ve teknik altyapı geliştirdik. Zorunluluklar ve zorluklar yaratıcılığı tetikliyor. Yaratıcılığı desteklemek için hata yapabilme kültürünü hakim kılmak gerekiyor. Hata yapmaktan korkan insanlarla inovasyon gelişemez. Hele bu ortamın, iki şirketin birleşmesiyle oluşan, birbirini tanımayan ve birbirine çekimser bakan insanlarla başladığını düşünürseniz, sürecin insan kaynakları yönetimi açısından da büyük bir başarı içerdiği anlaşılır.

Şirket birleşmeleri kıymetli elemanların kaybedilmesi riskini taşır. Tiger 3 ve Netsis 3 serisi ürünlerin geliştirme süreci, Logo ve Netsis takımlarını birleştirdi. Tek bir takım olma başarısını elde ettik. Güçlü büyük bir takım oluşturduğumuz gibi, ortaklaştırılan teknolojik altyapı sayesinde maliyetler düştü. Ortaya çıkan ekstra insan kapasitesi ile başka sorunlara odaklandık. Kullanıcı deneyimi tasarımını organizasyonumuzun en önemli parçalarından biri haline getirdik.

Biz bu süreçte hem yeni ürünler geliştirdik, teknolojik borcu azalttık, kullanım alanını genişlettik, ürünleri daha kolay kullanılır ve zevkli hale getirdik; hem de Netsis ve Logo’dan ortak kütüphanelerle, ortak süreçlerle çalışan tek bir dev yazılım takımı çıkardık. Amacımız şimdi bu başarıyı uluslararası platforma taşımak…

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı