Dijital dönüşüm

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm hakkında her şey

Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm

Teknoloji şaşırtıcı bir hızla ilerliyor ve pek çok alanda değişimi tetikliyor. Öyle ki, dijitalleşme başlangıcı ve sonu olan bir süreci değil, yaşam modelini ifade ediyor. Bu durum gelecekte sağlıkta neler olacak sorusunu gündeme getiriyor. Teknolojinin ihtiyaçları farklılaştırdığı ve tüm sektörleri dönüştürdüğü günümüzde sağlık sektöründe dijital dönüşüm kritik önem taşıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte sağlık sektöründe hayati önem taşıyan tanı, tedavi, tedavi sonrası ve koruyucu sağlık gibi süreçlerde önemli atılımlarda bulunuluyor. Sağlık sektöründe hizmet kalitesinde, sağlık hizmetlerine erişimde ve bütçede yaşanabilen sorunlar bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak çözümlenebiliyor. Mobil iletişim teknolojisi ve altyapısı ile toplanan veriler sağlıkta devrim yaratıyor.

Görüntülü tele konsültasyon ve tele ziyaret uygulamaları, mobil uygulamalar ile yapılan testler, uzaktan kronik hastalık yönetimi yaygınlaşıyor. Dijital dönüşümün yapı taşları olan yapay zekâ gibi teknolojiler sağlıkta önemli fırsatlar yaratıyor. Kişiselleştirilmiş tedaviler, kök hücre tedavilerindeki gelişmeler, implant uyarlamaları ve gen bankaları teknolojinin sağlık sektörüne yansımasının yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Sağlık sektöründe yaşanan bu gelişmelerle birlikte yalnızca tanı ve tedavide değil, operasyonel süreçlerde de dönüşümü sağlamak gerekiyor. Bu noktada iş uygulanmalarının akıllı yazılımlar ile desteklenmesi kritik önem taşıyor.

Dijital dönüşüm sektör fark etmeksizin değişimlere karşı olan direnç engeliyle karşılaşabiliyor. Sağlık sektöründe dijitalleşme sürecinde kurumsal olarak dönüşüme kapalı olma engelinin yanı sıra ciro kaygısı ve kanunlara uyum engeliyle karşılaşılabiliyor. Öyle ki araştırmalar sağlık sektöründe dijitalleşmenin yüzde 10 – 20 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Dünya nüfusunun 2025 yılına kadar 1 milyar daha artması öngörüsü dijitalleşmenin sağlık sektörü için kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor. 5 yıl içinde nüfusta yaşanacak hızlı artışla birlikte dijital dönüşümün isteğe bağlı olarak değil, ihtiyaçların getirdiği zorunluluk olarak uygulanması gerekecektir.

Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm

Logonun sağlık sektörü ile ilgili çözümleri

Ar-ge yatırımlarında sektörde öncü konumundaki Logo, yönetim sistemlerini önceliğe alarak tüm sektörlere yönelik hizmet veriyor. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler Logo güvencesiyle dijitalleşme için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturarak süreçlerin takibini ve yönetimini kolaylaştırarak verimliliği artırıyor. Logo, aşağıdaki çözümlerle sağlık sektöründe dijital dönüşüm için yol haritası sunuyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri iş yükünü önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo ERP çözümleri, hastane otomasyon sistemlerine entegre olarak diğer sistemler ile haberleşme ve o sistemlerdeki finansal verilerin tek bir çatı altında birleştirilmesine olanak sunuyor. Özelleştirilebilir LPT altyapısı ile de sertifikalı çözüm ortakları tarafından geliştirilen hasta takip sistemleri gibi özel uygulamaların entegrasyonu sağlanabiliyor. Yönetici izleme konsolu ile kullanıcıların işlemlerini anlık takip edebilmesi, işlemleri belirleyebilmesi, yapılan işlemleri izleme konsolunda takip edebilmesi sağlanıyor.

Sabit kıymet yönetimi ile mevcut demirbaşların takibi, amortismanlarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, raporlanmasını mümkün kılan Logo ERP çözümleri, etkin stok takibi özelliğiyle de öne çıkıyor. Özellikle hastanelerin tüm ham madde ve stoklarının giriş çıkış takibinin yapılması, envanterinin çıkarılması ve belirlenen stok seviyelerine göre ihtiyacın karşılanması sağlanırken, bakım yönetimi ile de sağlık sektörü için en önemli konulardan biri olan işletmelerin kurulu makine, ekipman gibi varlıklarının bakım süreçlerini daha verimli yönetebilmeleri sağlanıyor; önleyici, arızi, periyodik bakım süreçleri oluşturulabiliyor. Satın alma süreçlerinde de malzeme taleplerini planlama, tedarikçi ve teklif takip süreçlerinin kolaylıkla izleme gibi avantajlar sunan Logo ERP çözümleri finansal durumların takip edilebilmesi ile birden fazla hastanenin tek bir organizasyonel birim altından konsolide olarak yönetimine imkan veriyor.

Malzeme stoklarının servis bazında anlık olarak takibini mümkün kılan çözüm, birden fazla hastanenin tek bir organizasyonel birim altından konsolide olarak yönetimine imkan veriyor. Hem yerel para birimi hem de dövizli işlemlerin takibi yapılarak borcu ve alacaklı hesapların takibini yapabilen Logo ERP çözümleri, satın alma süreçlerinde de malzeme taleplerini planlama gibi avantajlar sunuyor.

İK yönetimi

Sağlık sektörünün dinamiklerine göre uyarlanabilen Logo İnsan Kaynakları çözümleri, sektörün bordro ve insan kaynakları süreçlerine yönelik ihtiyaçları karşılıyor. Birden farklı lokasyonda görev alan sağlık çalışanlarının aylık çalışma süreleri, şubeler bazında dağıtılarak yasal mevzuatlara uygun olacak şekilde hesaplanabiliyor. Tüm çalışanlar bordro zarfı ve izin formlarına, zaman ve mekan bağımsız mobil ya da sabit cihazlar üzerinden kolayca erişebiliyor. Şua izinleri dahil olmak üzere sektöre yönelik tüm izin talepleri, mobil ya da sabit cihazlar üzerinden oluşturulup onaylanabiliyor. Fazla mesai izinleri başta olmak üzere tüm izin taleplerine ait süreçler takip edilerek, raporlanabiliyor. Tüm çalışanların, şirkette çalıştığı süre boyunca yer aldığı görev yeri geçmişi, sicil, geçmiş performans bilgilerinin sistem üzerinde tutulması sağlanarak kurumsal hafıza destekleniyor. Çalışan portalı üzerinden şirket içi etkileşim artırılarak, portal içerisinde yer alan Kim Kimdir menüsünden bölüm/poliklinik bazında şirket içi çalışan sorgulama, arama, mesaj atma işlemleri de kolayca gerçekleştirilebiliyor

İş analitiği

Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, ödeme yapan kişi veya hastanın yaptığı her işlem yeni veriler oluşturduğundan bilinçli kararlar almak için bu verilerle ne yapılacağını bilmek ve içinde var olan ilişkileri anlamak gerekiyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight da, sağlık hizmetlerinde kritik olan veriyi analiz ederek kullanılabilir hale getiriyor. 

Sağlık sektöründe doğru verilere doğru zamanda ulaşmak hasta deneyimi ve etkileşimi açısından önem taşıyor. Müşteri memnuniyeti ve elde tutma oranlarını yakından izleme imkânı sunuyor. Temel KPI’lar ve temel bakım göstergelerine göre özelleştirilebilen yönetici gösterge paneli ile daha iyi kararlar ve sonuçlar alabilmek; verimlilik ve iş gücü analizleri sayesinde doğru personeli, doğru yerde, doğru zamanda hazır bulundurmak mümkün oluyor. Genel nüfus eğilimlerine dair verileri Logo Mind Insight ile incelediğinizde toplum sağlığıyla ilgili riskleri sınıflandırmanıza, önleyici bakım ve müdahaleler konusunda daha hızlı aksiyon almayı sağlıyor. Çözüm sayesinde klinik faaliyetleri ve maliyetleri analiz etmek, ilaç kullanımı oranlarının ve eczane tedarik zincirinin takibini sağlamak ve acil servis ve ameliyathanede iş akışını, kapasitesini ve performansını yakından izleyebilmek ve raporlayabilmek kolaylaşıyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi

Logo CRM ile hasta ve hastaneye ait bilgilerin tutulması sayesinde hasta ve hastane ilişkilerini en doğru şekilde yönetmek mümkün oluyor. Google Maps ile entegre lokasyon kontrolü doktor ve hastane ziyareti yönetimi konusunda kolaylık sağlıyor. Toplu iletişim ve raporlama imkanı da sunan yazılım, cihazların bakım zamanını otomatik olarak hatırlatıyor.

Depo yönetim sistemleri

Sağlık sektöründe kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin son kullanım tarihi takibi önem taşıyor. İlaçların içeriğindeki etken maddelerin belli bir süreden sonra değişime uğrayarak etkisinin azaldığı etken maddelerin özelliğine göre değişebildiğini bilim insanları tarafından ifade ediliyor. Logo Depo yönetim sistemi çözümleri ile ilaç ve kullanılan tıbbi malzemelerin son kullanım tarihlerini takip etmek mümkün oluyor. Depodan sevk süreçleri bu doğrultuda planlanabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında oluşturulan ürün takip sistemi (ÜTS) ile Türkiye’de ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlamak ve son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek amaçlanıyor. Projeye dahil olan İlaç takip sistemi (İTS) de ilaç sahteciliği ve ilaç kaçakçılığını önleyerek orjinal ve güvenilir ilaç tedarik edilmesini hedefliyor. Logo WMS Platform ve Logo WMS Depo Yönetim sistemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bu sistemlere kolayca entegre edilebiliyor ve uçtan uca hizmet sunuyor.

Lot-Seri-Ubb Kodu gibi birden çok bilgi içeren barkodlar tek ve anlamlı veriler haline getirilebiliyor ve bunların kolayca okunabilmesini sağlayarak süreçlere hız ve verimlilik katılabiliyor. Hasta güvenliği açısından ameliyatta kullanılacak  disposibl bir ürün gibi konsinye  malzemelerin hastanelerde tanımlanması ve kabul standartlarının oluşturulması mümkün oluyor.

İş akış yönetimi

Yazılım masraf, satınalma, talep yönetimi gibi rutin süreçlerin yönetimi ile birlikte hasta veya ziyaretçilere yapılan numune ya da testler ile  ilgili süreçlerin yürütülmesine ve çıkan  test sonuçlarının ekranda görüntülenmesine kadar iş akışının takip edilerek hatasız ve güvenilir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Çıkan sonuçları hastalara sms veya mail yolu ile paylaşmak da mümkün oluyor. Bu sayede iş verimliliği ve müşteri memnuniyeti artırılıyor. 

Kronik rahatsızlığı olan takip edilebiliyor. Logo Flow‘un periyodik hatırlat özelliği ile periyodik olarak  ilaç kullanmak veya test yaptırmak durumunda olan hastalar kolaylıkla takip ediliyor ve aksaklıkların önüne geçilebiliyor. Logo Flow, hastanın kabulünden taburcu edilmesine kadar olan süreçlerdeki kayıtların takibi, talep ve şikayetlerin işletilmesi, ile görevlerin ilgili kişlere atanması ve görevin takibine kadar olan tüm süreçlerde kullanılabiliyor. Döner sermayenin yönetilmesi, heyet raporu alınması, acil servis hasta takibi gibi süreçler de zamandan ve mekandan bağımsız olarak yönetilebiliyor. Logo Flow ile ameliyathane, yoğun bakım ünitesi gibi hayati önem taşıyan birimlerde kullanılan tıbbi cihazların bakım takvimleri oluşturulabiliyor.

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı