Genel

Ön Muhasebe Programı Nedir?

Genel bir terim olarak muhasebe, her işletme için temel ihtiyaçlardan birini oluştururken, sıklıkla karıştırılan kavramlar ön muhasebe ve genel muhasebe olmaktadır. Ancak bu iki kavram birbirinden tamamen ayrı ve farklı noktaları barındırır. Bir işletme içerisinde genel muhasebe gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluk oluşturmakla birlikte dışa dönük bir yapıya sahiptir.

İşletmenin kendi içerisinde gerçekleştirilen muhasebe işlemleri kapsamında öncelikle ‘Ön muhasebe nedir?’ sorusunun cevaplanması gerekir. Bu işlem kapsamında işletmenin banka hesapları, cari hesabı ve kasa hesabı takip edilir. Fatura işlemlerinin sağlanması, personel maaş bordroları, stokların izlenmesi ve menkul kıymetlerin takip edilmesi bu muhasebe işlemleri içerisinde bulunur.

İşletmenin iç muhasebesi şeklinde tanımlanabilecek bu sistem, firmanın kendi işleyişini ve günlük aktivitelerini belirli bir düzene almak için kayıtlar sayesinde elde edilir. Yani maddi değer oluşturan tüm elemanların denetimini gerçekleştirmek için sağlanmakla birlikte devlet tarafından yasal olarak zorunlu noktaları içerisinde bulundurmaz. Firma için verimlilik arttıran bir uygulama olarak gerçekleştirilir.

Bu kavramlar teker teker ön muhasebe işlemleri oluşturmak ile ilgili olmakla birlikte her biri ayrı ayrı açıklanarak, daha geniş bir sistem elde edilebilir.

 • İlk aşamada kasa hesabının takibinin yapılması göz önüne alınırsa, işletmenin sahip olduğu nakit değerler için takip işlemleri sağlanır. Yani bir kasa defteri veya kasa notu tutulması vasıtasıyla nakit giriş ve çıkışları zamanına göre hareketli bir şekilde işlenir. Tahsilatlar ve ödemeler kasa sayesinde takip edilerek, nakit paranın gözlemi sağlanır.
 • Cari hesapların takip edilmesi ise müşteri hesaplarının takip edilmesi olarak görülebilir. Her işletme çalıştığı müşterileri takip etmeli ve satmış olduğu mal ya da hizmetler ile ilgili borçlanma noktalarını takip altında tutmalıdır. Yani hem satış işlemleri hem de satıcılardan alınan mal veya hizmetler açısından da yapılan borçlanmalar cari hesap içerisinde takip edilir.
 • Önemli diğer noktalardan birisi de işletme için fatura ve irsaliye işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu noktada da ‘Ön muhasebe fatura nasıl kesilir?’ sorusu önemli bir nokta oluşturmaktadır. Bir işletme, müşterilerine sattığı mal veya hizmet için onlara KDV değerlerini içinde bulundurmak üzere fatura kesimi gerçekleştirir. Tam tersi durumda ise aldığı mal veya hizmetler için fatura teslim alır. Bu kapsamda da fatura ve irsaliye işlemleri çerçevesinde gelen faturalar, giden faturalar ve belgeler için takip sağlanır.
 • İşletmenin stoklarını takip etmek oldukça önemli bir nokta oluşturur. Üretim veya hizmet gerçekleştirmek için işletme mal temin eder ve temin edilen bu mallar giriş işlemi ile kayıt altına alınır. Sonrasında ise mal kullanıldığı veya tüketildiği zaman kalan mal içerisinden düşüş gerçekleştirilir. Bu sayede stok takibi yapılarak, azalan ve tükenen mallar ya da artan mallar belirlenebilir. Bu işlem fatura takibi ile eşleştirilerek gerçekleştirilir.
 • İşletmeye ait olan banka hesaplarının takip edilmesi sayesinde de elde bulunan veya bulunmayan nakit miktarlar tespit edilebilir. Ayrıca bu bağlamda birlikte yapılabilecek işlemlerden birisi de işletmenin sahip olduğu menkul kıymetlerin kontrol edilmesi ve takip işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Yine önemli noktalardan birisi olan sahip olduğunuz çek ve senetleri takip etme işlemi, banka vasıtası ile gerçekleştirilebilir. Çek ve senetlerin ne zaman ve hangi miktar ile tahsil edileceği ya da nasıl ödeme yapılacağı takip edilmelidir.
 • Son bir nokta kapsamında da işletme içerisinde çalışan her personelin ücret takiplerinin yapılması gereklidir. Yani iç muhasebe sayesinde maaş bordroları hazırlanarak mesai ücretleri belirlenir. Sigorta ve diğer sağlık masraflarının belirlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilir.

İşletme Ölçeklerine Göre Ön Muhasebe

Şirket içi muhasebe olarak adlandırılabilecek bu çalışma, her şirketin kendi iç düzeni içerisinde farklı bir sistem sayesinde uygulanabilir. Yani işletmeler sahip oldukları boyutlara ve büyüklüklere bağlı olarak kendi içlerinde bu muhasebe uygulamalarını farklı bir ölçek ile gerçekleştirir. Bu bağlamda da öncelikli olarak işletmelerin ölçeklerine göre nasıl sınıflandırıldığı belirlenmelidir.

İşletmelerin ölçeklerine göre sınıflandırılması bağlamında birçok farklı literatür örneği bulunmasına rağmen özellikle Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Örgütü tarafından da nicel ve nitel özelliklere göre sınıflandırma sağlanmıştır. Örneğin nicel sınıflandırma için;

 • Çalışan sayısı,
 • Bilanço,
 • Satış tutarı,
 • Kazanç gibi noktalar göz önünde bulundurur.

Nitel sınıflandırma açısından ise genellikle bağımsızlık göz önünde bulundurulur. Keza işletme sınıflandırmalarında da en önemli ölçek nitel sınıflandırma açısından hesaba katılan bağımsızlık ölçüsüdür. Genel çerçevede Türkiye de, Avrupa ülkeleri ve Amerika gibi KOBİ sınıflandırmasının nitel ve nicel ölçeklerini bir araya getirerek gerçekleştirir.

Bu bağlamda KOBİ olarak adlandırılabilecek küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, üç farklı sınıf içerisinde de ele alınabilir. Mikro ölçekli işletme, küçük ölçekli işletme ve orta ölçekli işletme göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca büyük ölçekli işletme ise bu işletmelere göre çalışan, yıllık bilanço değeri ve net satış hasılatı açısından çok daha yüksek değerler oluşturmaktadır. Türkiye’de işletmelerin yüzdelik verileri göz önüne alındığında da özellikle mikro ölçekli işletmelerin çok daha yüksek sayıda olduğu belirlenmiştir. Mikro işletmeleri sırasıyla küçük, orta ve büyük işletmeler takip etmektedir.

İşletmelerin sahip olduğu bu ölçeklendirme göz önüne alındığında hangi işletme için hangi muhasebe sistemleri ihtiyacı bulunduğu ve nasıl çalışmalar yapıldığı incelenebilir. Bu kapsamda mikro işletme; 10 kişiden az çalışana sahip olduğu için pratik bir şekilde bilgisayar üzerinde Excel veya defter vasıtasıyla işlem gerçekleştirilebilir.

Küçük işletmeler ve orta büyüklükte işletmeler için de ön muhasebe programı tercih edilmesi daha doğru olmaktadır. Küçük işletmeler 50 kişiye kadar personele sahip olarak, işletme hasılatı ve bilanço açısından biraz daha yüksek konumda yer alır. Orta büyüklükteki işletmeler ise 250 kişiye kadar çalışana sahip olabilir. Yıllık net satış hasılatı ve mali bilançosu yönetmelikte yapılan son revize ile birlikte 125 milyon TL’ye kadar ulaşabilir. Bu nedenle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde program kullanımı tercih edilebilir.

Ön Muhasebe Programı Nasıl Kullanılır?

İşletmenin kendi içerisinde ön kayıtlar ile birlikte muhasebe gerçekleştirilmesi için tercih edilebilen programlar genellikle daha önce bahsedilmiş hesap ve takip bölümlerini içerisinde barındırır. Bu bağlamda da öncelikli olarak KOBİ’ler tarafından kullanılması gereken programlar yer alması dışında mikro ölçekli işletmeler tarafından kullanılması için geliştirilmiş programlar da yer almaktadır. Çünkü mikro ölçekli işletmeler, büyük yatırımlar gerçekleştirmeseler dahi stok, maliyet, fatura, sipariş, ödeme, tahsilat, banka ve müşteri gibi tüm takipleri tek bir noktada rahatlıkla sağlayabilir.

KOBİ’ler tarafından kullanılabilecek ve büyük bir pratiklik sağlayacak programlar sayesinde de yine satın alma, raporlama, borçlanma ve e-devlet uygulamaları gibi tüm takipler gerçekleştirilebilir. Bugün pratik arayüzleri ile birlikte çok kolay kullanımlar oluşturan, zaman ve maliyet tasarrufu gibi imkanlar sağlayan uygulamalar yer almaktadır. Ayrıca işletmeler kendileri için önemli ihtiyaçlarını ve muhasebe ihtiyaçlarını karşılamak açısından da bu programlarda özel bölümler ve analitik çalışma bölümleri elde edebilir. Özellikle büyüme yolunda daha fazla adım atan KOBİ’ler daha kapsamlı programlar ile çalışmayı tercih edebilir.

Bu programların temel kullanım mantığı incelendiğinde ise başlangıç aşamasında bulunan ve mikro işletmeler için kullanılabilecek programlar genellikle satış, stok ve maliyet gibi kritik takipleri gerçekleştirmeye imkan tanır. Takip işlemleri sonrasında da kontrol ve analiz fırsatları sağlaması ile birlikte zaman tasarısı imkanı ortaya çıkarmaktadır. Bu sayede daha kolay bir şekilde işleyiş elde edilirken, özellikle ticaret hayatının başlangıç aşamasında bulunan mikro işletmeler için ideal bir muhasebe programı sağlayacaktır.

Ancak KOBİ’ler için ‘Ön muhasebe neler yapılır?’ sorusu programlar sayesinde daha kapsamlı bir noktaya ulaşır. İşletmeler tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin bilgisayar ve internet vasıtası ile kayıt altına alınması, analizler yapılması ve faaliyetlerin yönlendirilmesi gibi imkanlar elde edilir. İşletmeler bu programlar sayesinde;

 • Borç ve alacak takibi,
 • Kasa hareketleri takibi,
 • Satın alım faturaları,
 • Satış faturaları,
 • Banka hesapları takibi,
 • Stok durum takibi,
 • Depo ve Ambar takibi,
 • Çek ve senet takibi,
 • Sipariş takibi,
 • Sevk irsaliyesi takibi,
 • Kredi ve hesap takipleri,
 • Borç takipleri gerçekleştirebilir.

Özellikle KOBİ’ler yeni kurulmuş işletme boyutlarında bulunurken, basit işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için pratik başlangıç programlarını tercih edebilir. Daha sonraki dönemlerde yaşanan büyüme ile birlikte daha fazla işlem gerçekleştirmek açısından da daha kapsamlı ve özel muhasebe programları seçilebilir.

Seçilen programların kullanılışı göz önüne alındığında ise öncelikle belirli bir lisans ücretinin ödenmesi ile birlikte elde edilen bu yazılımlar, muhasebe personelleri tarafından bilgisayarlara yüklenir. Yüklenen bu yazılımlar içerisindeki her kısım, işlemlerin daha kolay ve hızlı yapılmasına yardımcı olur. Gereken noktada lisans hizmeti sağlayan şirketler tarafından, muhasebe personellerinin bu konuda yazılım kullanımı açısından eğitim alması imkanı da sunulmaktadır.

Programın kullanılması aşamasında öncelikle eğitim almış olan personel, programdaki yönergeleri izlemek sayesinde istenen her kayıt işlemini kolayca gerçekleştirebilir. Özellikle günümüzde yeni nesil programlar veri güvenliği sağlamakla birlikte düzenli işlem imkanı da sağlamaktadır. İşletmenin faaliyetlerini kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olurken, ihtiyaçları tespit ettikten sonra tasarlamalar sağlayarak rapor sonuçları oluşturur.

İşletmeler İçin Ön Muhasebe Programının Önemi

Bugün küçük veya büyük boyutlu olmak üzere her işletme için ön muhasebe bilinmesi gerekenler kapsamında, bu yazılımların neden önemli olduğu da ayrı bir nokta oluşturmaktadır. Çünkü küçük bir işletme içerisinde dahi muhasebe departmanı sağladığı bilgiler ile birlikte işletmenin hem günlük hem de uzun dönemli faaliyetlerinde temel taşları oluşturmaktadır. Bir işletmenin daha yüksek bir etki edebilmesi ve çalışmalarını daha verimli gerçekleştirmesi için muhasebe verileri çok önemli bir nokta sağlar.

Muhasebe çalışmaları kapsamında ön muhasebe görev tanımı incelendiğinde de bu durum önemli bir nokta sağlamaktadır. Çünkü muhasebe çalışmaları sonucunda gerçek sonuçlar elde edilir ve standartlar ile ilişki kurulması vasıtasıyla ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalar için planlama elde edilir. İşletme içerisindeki aksaklıklar tespit edilir, organizasyon yeniden düzenlenir, sonuçlar ortaya çıkarılır ve önlemler alınabilir.

Özellikle ön amaçlı bir şekilde işletme içerisinde kanunlara bağlı olmadan gerçekleştirilen muhasebe çalışmaları ekonomik bilgileri ortaya çıkarır. Bu bilgileri arşiv haline getirerek, istenilen her zaman özet, rapor ve sınıflandırma imkanı sağlar. Tüm bu imkanlar sayesinde de işletme karar alma süreçlerinde önemli bir bilgi aktarımı ve sistemi elde eder. Bilhassa günümüzde bulunan büyük rekabet ortamında pazar içerisinde bulunan her işletme, bu imkanlar ile muhasebe bilgi sistemlerini iyi bir şekilde kullanarak, hem kişi hem de işletme verimi açısından avantaj elde eder.

Ön Muhasebe Programı ile Neler Yapılabilir?

Mikro, küçük ve orta hatta büyük ölçekli bir işletme içerisinde sağlanacak bu muhasebe çalışmaları ile birlikte birçok farklı işlem gerçekleştirilebilir. Aslında daha önceden liste halinde belirtilmiş birçok nokta ile bu çalışmaların yapılması mümkün olduğu gibi yazılım içerisinde işlem gerçekleştirme noktasında da farklı noktalar yer alır. İşte bu bağlamda da ‘Ön muhasebe nasıl yapılır?’ sorusunun cevaplanması gereklidir.

İşletme içerisinde lisanslı bir şekilde elde edilmiş yazılımın kullanılması vasıtasıyla muhasebe işlemlerine başlangıç gerçekleştirilebilir. Öncelikle hizmet alınan şirket üzerinden ön muhasebe yazılımı lisanslı bir şekilde elde edilerek, sağlanan kullanım yönergelerine bağlı şekilde yükleme işlemleri gerçekleştirilir ve ön çalışmalar sağlanır. Ön çalışma sağlayan personel, neler yapabileceğini ve programın kendisi için sağladığı sistem ayrıntılarını rahatlıkla görebilir.

İşletme için büyük bir rahatlık oluşturan bu yazılım, istenilen her an yapılacak kaydın sahip olduğu bölüm içerisinde bilgi girişi sağlanmasını, çıktı alınmasını ve rapor elde edilmesini sağlayacaktır. Yani aslında yapılabilecek en önemli işlem, bu yazılım sayesinde denetim elde edilmesidir. Bu bağlamda hesaplar, kazançlar, verim veya alacak borç takibi gibi her nokta için kayıt işlemleri sağlanabilir.

Aslında her ne kadar program kullanılmaya vasıtası ile pratik bir işlem avantajı elde edilse de tıpkı bilgisayar üzerinde Excel veya defter kullanımı ile gerçekleştirildiği gibi, muhasebe bilgisi elde edilmesi de önemlidir. Çünkü kayıt yapılırken değerlerin nasıl girileceği ve hangi değerlerin ne zaman girileceği gibi her ayrıntı ön muhasebe bilgisi kapsamında elde edilir. Bu bilgiler personellerin daha önceden program kullanmamış olsalar dahi mesleki olarak veya tecrübelerine bağlı şekilde öğrendikleri bilgilerdir.

Personel sahip olduğu bu ön bilgiyi kullanması vasıtasıyla program içerisinde her işlemi sırasıyla gerçekleştirebilir ve işletme için gereken tüm muhasebe bilgilerini kayıt altında tutabilir. Örneğin, program içerisinde gerçekleştirilecek bir kayıt işlemi açısından yapılan sözleşmeler de göz önüne alınabilir. Çünkü bu sözleşmeler sayesinde bağlı olarak çek, senet, alacak veya borç gibi muhasebe kayıtları yapılması gerekir. Bu bağlamda profesyonel bir personel sözleşmede damga vergisi bulunup bulunmadığını kontrol ederek işlem gerçekleştirmelidir.

Farklı bir örnek olarak program içerisinde hammadde, mal ve ürün stoklarının işlenmesi gibi bir işlem yapılırken farklı sınıflar yer alır. Öncelikle temin edilen mallar sonrasında ise kullanılan veya satılan mallar ayrı bir kategori içerisinde bulunur. Ayrıca üretim için gereken mallar yurt içinden temin edilmiş ise yani TL ile temin edilmiş ise ayrı bir kayıt gerçekleştirilir. Ancak ithalat yoluyla elde edilmiş mallar ve hammadde ürünleri stok içerisine kaydedilirken, döviz miktarı ile yapılan işlemler, borç ve alacaklar ayrı ayrı takip edilmelidir.

Örneğin, bir işletmenin sahip olduğu sermaye, yani banka hesabında bulunan paralar alacaklar ve menkul kıymetler işletmenin geleceğini en çok etkileyen noktalardır. Bu bağlamda program içerisinde banka hesap takibi gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kapsamda da vadeli hesaplar, vadesiz hesaplar, döviz hesapları, borçlar, alacaklar ve krediler gibi her nokta banka hesap takibi içerisinde ayrı ayrı işlenmesi gereken noktalardır. Ayrıca çek, senet gibi menkul kıymetler ile şirketin sahip olduğu gayrimenkul değerler de bu muhasebe içerisinde takip edilebilir.

Bir işletmenin en önemli noktalarından birini de daha yüksek verim ve daha fazla kazanç elde etmek için personel oluşturmaktadır. İşletme üretim ve hizmet yapısıyla her ne kadar ilgileniyorsa, personelin özlük hakları gibi her nokta ile de aynı derecede ilgilenmelidir. Bu nedenle yazılımlar içerisinde özellikle maaş bordrosu ve personel ödemeleri takibi yapılabilir. Ayrı bir kısım halinde bulunan bu işlemlerde mali hakların girişleri, tarihler, aylık takibi ve ek ödemeler takip edilerek işletmenin daha verimli ve sorunsuz bir işleyiş elde etmesine yardımcı olunur.

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı