Genel

Logo Yazılım’ın Teknolojik Dönüşümü: Süreç Mühendisliği ve LAPIS’in Doğuşu

Mühendislik, ölçmeyle başlar. Yazılım üretimi; ölçme, öngörülebilme ve kontrol edilme açısından zorluklar arz eden, kompleks bir sistemdir.

Yazılım birimlerle ifade edilebilir mi? Sayısal bir teknoloji olmasına karşın, yazılım sayılmaya, ölçülmeye uygun bir “çokluk” değildir. Ben yazılıma başladığımda, yazılım, mühendislikten çok bir sanat gibi görülüyordu. Yapan kişinin ustalığına ve yaratıcılığına bağlı olması nedeniyle, yazılım bir sanattır da zaten. Ancak günümüzde yazılımlar çok önemli görevler üstleniyor. Küçük bir hatanın insan yaşamına mal olabileceği yoğun bakım sistemini ya da bir silah sistemini yöneten yazılımın, bir hata durumunda işletmeyi iflasa sürükleyebilecek iş yazılımının mühendislik disiplini dışında kalması düşünülemezdi.

Ben bu dönüşüm sürecini çok iyi hatırlıyorum. Yazılım mühendislik midir değil midir, olmalı mıdır, nasıl olabilir, neden olamaz tartışmaları uzunca bir dönem sürdü. Yazılım süreçlerini diğer mühendislik süreçlerine benzetme çalışmaları birçok kez başarısızlıkla sonuçlansa da, kaçınılmaz olan gerçekleşti. Yazılım sonunda, kontrol edilebilir (controllable), öngörülebilir (predictable), ölçülebilir (measurable) bir mühendislik disiplini olarak kendini ispat etti.

Logo ve CMMI

Süreç öncelikle, Amerikan Savunma Bakanlığı’nın kendisiyle iş yapan yazılım yüklenicilerini seçme, değerlendirme ve yönetme amacıyla başladı. Bitmeyen, iptal edilen veya geciken projeler nedeniyle büyük kayıplar yaşayan işverenler, yazılım üretimini sıkı disiplin altına almayı düşünüyordu. Yazılım da inşaat ve makine mühendisliği gibi, en ince detayına kadar önceden planlanmalı ve projelendirilmeliydi. Carnegie-Mellon Üniversitesi’ne bağlı SEI’ya (Software Engineering Institute) hazırlattırılan CMM (Capability Maturity Model / Yetenek ve Olgunluk Modeli) aracılığıyla, yazılım şirketlerini yetenek ve olgunluk açısından 1 den 5’kadar değişen derecelerle değerlendirmeye ve belgelendirmeye başladılar.

Üçüncü seviyeden derecelendirme belgesi alamayan kuruluşlar, askeri ihalelere giremeyecekti. Önce askeri ihalelere giren firmalar, ardından da Batı ülkelerinden yazılım dışkaynak işi almak isteyen Hindistan kökenli firmalar, CMM belgelerinin ilk taliplileri oldu. Biz; TÜBİTAK’ın desteklediği, CMM’nin Avrupa’da daha çok desteklenen karşılığı ISO 15504 standardı SPICE için 1990’larda yoğun bir çalışma yürütmüş, birçok süreçte 3. seviyeye ulaşmıştık. Zamanla CMM ile SPICE birleşti, CMMI oldu. Biz de iddialı bir proje olarak CMMI’da 4. seviye hedefini koyarak yola çıktık.

Aslında müşterilerimizin bizden böyle bir talebi yoktu. Eğer 4. seviyeye çıkabilirsek, yurtdışından iş alabileceğimizi ve ihracat yapabileceğimizi düşünüyorduk. Büyük bir grupla ve yüksek bir motivasyonla yola çıktık. Modeller, büyük miktarda ön ve son dokümantasyon içeriyor, çok ince detaylara kadar inen planlar gerektiriyordu. İşin içine zekâ katmaya çalıştık. Bu kadar dokümantasyonu oluşturacak personeli ve zamanı bulamayacağımızı bildiğimizden, gerekenleri otomatik yapan bir süreç yazılımı geliştirmeye başladık.

Yenilikçi içeriğe sahip bu ürünle, belki de yurtdışı pazarlarda bir şans elde edebilirdik. Nitelikli bir ürün olmaya yüz tutmuşken, CMMI’nın bizim bütçelerimizle gerçekleşemeyeceğine, aslında bunun ne bize ne de müşterilerimize hiçbir katkısı olamayacağına karar verdik. 

Neden vazgeçtik?

Bu sürecin hiçbir ekonomik anlamı yoktu. Genellikle KOBİ olan müşterilerimizin bizden böyle bir talebi de yoktu. Askeri projelere giremedik, yurtdışı özel yazılım piyasasında da Hindistan ile maliyet ve ölçek açısından rekabet edemeyeceğimizi anladık. Microsoft, Google gibi firmalar bu modellere zaten itibar etmiyor, kendilerine göre yöntemler geliştiriyordu. Çünkü bu modeller; zamanın en büyük rekabet ve maliyet değişkeni olduğu paket yazılım sektöründe, şirketlere altında kalkılamaz bir hantallık getiriyordu. Sonunda, CMMI-4 hedefi için şirket içinde astığımız motivasyon posterlerini geri dönüşüm kutularının içinde gördük.

Aynı tarihlerde Extreme Programming gibi yeni disiplinler çıkmaya başladı. SPICE ve CMMI projelerine harcanan zaman ve emek karşısında beklentilerin gerçekleşmemiş olmasının yarattığı hayal kırıklığı, bizi yeni metodolojileri denemekten alıkoyuyordu. Bu sırada, SEI’nın İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapacağı bir konferansa, o zamanlar TÜBİSAD Başkanı olduğum için açılış konuşmacısı olarak davet edildim.

Toplantıda SEI temsilcileri; savunma sektöründe faaliyet göstermeyen firmaların, hele Avrupa maliyetleriyle çalışıyorlarsa CMMI gibi bir modelin altından kalkamayacaklarını, bu nedenle bu gibi ülkelerde TSP (Team Software Process) sürecini önerdiklerini, bu konuda İTÜ’yü partner olarak seçtiklerini söylediler. “Logo bu modeli benimseyerek, ülkedeki yazılım firmalarına önderlik etmeli.” dediler. TSP’yi aldım, kısaca göz gezdirdim, yine sayfalarca dokümantasyon gerektiren, kocaman, hantal bir sistemdi. Değil TSP, yazılımcı bireylerin uygulaması için önerdikleri PSP (Personal Software Process) bile bizim için kullanılamaz bir modeldi. Bir daha böyle işlere girmemekte kararlılığımız perçinlendi.

Sistemsiz olmuyor…

Ürünleri Türkiye’de ve yurtdışında onlarca ülkede önemli işlerde kullanılan, ancak 200.000 adede ulaşan paket satışı yapmış bir yazılım firmasının informal yöntemlerle yürüyemeyeceği bir gerçekti. Biz de Microsoft ve Google gibi, kendi yönetim modelimizi geliştirmeliydik.

Ürün üretiyorsanız, pazar fırsatlarına odaklısınız demektir. Ürünü vaktinde çıkaramazsanız, pazardaki fırsatı kaçırabilirsiniz, fırsatı kaçırmasanız bile bütçe aşılabilir, maliyetler artar, kârlılık sağlanamayabilir. Piyasada başarılı bir ürününüz varsa, zamanlama önemlidir. Planladığınız veya müşterilerden gelen istekleri, ya da bilinen/bildirilen hataları (bug) hangi sürümle ne zaman çıkaracağınızı belirlemeniz, hatta taahhüt etmeniz lazım.

Genel Müdür, Yazılım Müdürü’ne sorduğu sorular karşısında net cevaplar alamazsa plan yapamaz, satış bölümü kendini güvende hissetmezse satış yapamaz. Şikayetçi müşterilerin tepkilerine maruz kalan destek bölümünde moraller bozulur, performans düşer. Belirsizlik, öngörülemezlik bir kurum için en kötü şeydir. Biz de süreç işine başlarken, bir yazılım şirketinde en önemli değişkenin zaman (t) olduğuna karar verdik. Eğer zamanımızı doğru yönetebilirsek, maliyetlerimizi de yönetebilirdik. İşte LAPIS’e giden yol böyle açıldı.

Logo’da Çevik Yönetim ve LAPIS

Hatalardan öğrenme, başarılardan öğrenmeden daha öğreticidir. Zaman değişkenine bu kadar önem vermemizin bir nedeni de, Almanya pazarında yaptığımız çalışmalardan alınan derslerden gelir. 90’ların ortasından 2008 krizine kadar Almanya’da faaliyet gösterdik. Logo iyi bir mühendislik firmasıdır. Yazılım işinde mühendisliği ve ustalığı öne alır, bundan taviz vermemeye çalışır. Bunca yıldır ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden biri budur. İyi mühendislik sağlam ve sürdürülebilir altyapı demektir. İyi bir altyapınız varsa ürünleriniz daha sağlam ve dayanıklı olur. Aslında buna yazılım ustalığı da diyebiliriz.

Bugünlerde çok moda olan Software Craftsmanship, Logo’nun DNA’sında hep vardı. Ancak ustalık mühendislik yöntemleriyle ölçeklenebilirse, iş sanayiye dönüşür, endüstrileşir. Almanya mühendisliğin çok takdir edildiği, mühendislik kültürünün etkin olduğu bir ülke. Alman ürünleri bazen fazlasıyla mühendislik görmüş “overengineered” olarak anılır. Almanlar iyi bir ürün görünce sizinle ilgilenmeye başlar. Nitekim, Türkiye’den gelen küçük bir firma olmamıza karşın, ürünlerimiz epeyce takdir görmüştü. Fiyatımızın da iyi olacağı düşüncesiyle, bize güzel işler verdiler ve ne olduysa ondan sonra oldu…

Ancak ustalık mühendislik yöntemleriyle ölçeklenebilirse, iş sanayiye dönüşür, endüstrileşir.

Öncelikle, Almanların zaman konusundaki titizliğini çok iyi anladık. Zamanında yetişmeyen bir iş için fazlasıyla çalışıp üstüne birçok taviz vermeye kalktığımız, “bizden” ve “Doğulu” birçok davranışın geçerli olmadığını fark ettik. Yani, söz bir kez veriliyordu. Yetişmeyen projeleri fedakâr elemanlarımız işyerinde sabahlara kadar çalışarak düzeltmeye uğraşırken, firmadaki sendika olaya el koyabiliyordu. Sonunda Türkiye’de geçerli tarzımızın, sözünde duramayınca müşteriye ekstra taviz vermenin, alttan almanın, fedakârlık yapmanın müşteri nezdinde önemi olmadığını maalesef kabul ettik. 2008 küresel krizi ise ülkeden geri çekilmemize neden oldu, biz zaman yönetimine yani “t” değişkenine önem vermeye başladık.

Bir işletmenin verimi, birim zamanda yaptığı işin çokluğuyla ölçülür. Çevik yazılım metodolojileri literatüründe buna hız (velocity) deniliyor. Yani Hız = Yol/Zaman analojisi kullanılıyor. Biz; iş yaptığımız diğer paydaşlarımızın, yani müşterilerimiz, iş ortaklarımız, satış pazarlama ve destek bölümlerimizin zamanını doğru planlamasını sağlayabilmenin daha önemli olduğuna karar verip zamanı sabitledik. Yani, yapılacak işin miktarına değil zamana odaklandık.

Hızı tarif eden kesirin paydasını sabitledik. Bu süre, uzun tartışmalardan sonra 5 hafta kodlama, 2 hafta da test için toplam 7 hafta olarak belirlendi. Tüm yılın sürüm teslim tarihleri belirlendi. İş planı takvimi büyük posterlere basılarak herkesin görebileceği yerlere asıldı. Broşürler hazırlanıp, iş ortaklarına ve önemli müşterilere gönderildi. Takvime sadık kalınacağı konusunda topluca söz verildi.

Ardından, eşit zaman aralıkları içinde yapılabilecek iş miktarına odaklandık. Çok yüksek bir kesinlikle tespit edebileceğimiz iş miktarını taahhüt edelim, taahhüt ettiğimizi mutlaka saat ve dakika kesinliğiyle teslim edelim, teslim ettiğimiz ise her zaman çalışan bir ürün olsun dedik. Gerçekten de öyle oldu. Yazılımcılar, söylediklerini vaktinde hatta vaktinden önce yetiştirmeye başladı. Yapılan iş miktarını zamanla kademeli şekilde artırarak, sistemin, kararlı bir yazılımı üretebilecek kapasitesini tespit ettik. Şirket içinde ve dışında bir güven ortamı oluşmaya başladı, herkes işini planlayabildi. İç ve dış müşteriler, bu ana ritmin etrafında senkronize şekilde salınmaya başladı. Biz de süreçten şunu öğrendik: Bir organizasyondaki en büyük verimsizlik nedeni belirsizliktir.

“Ölçme” mühendisliğin başlangıcıdır demiştik. Zaman birimini sabitlemek, yapılacak iş miktarının ölçülmesini kolaylaştırdı. Yapılan işin birimini belirlemek, buna göre kapasite oluşturmak, işleri önem sırasına göre dizmek, üretim takımlarını birbiriyle karşılaştırabilmek gibi sistemler, 1-2 yıl içinde oturdu. Zamanla ürün gruplarına göre farklı sürüm aralıkları tespit edildi. Bu her zaman yıllık plan hazırlama sürecinde yapıldı ve 1 yıl boyunca ilan edilen plana sadık kalındı.

Dönüşüm süreci boyunca şirketin tüm bölümlerini, müşterileri, iş ortaklarını ikna etmek, bize bir zaman kredisi vermelerini istemek gerekiyordu. Yılların oluşturduğu güvensizlik ortamında bunu başarabilmek kolay değildi. İşte burada, üst yönetimin katılımının önemi ortaya çıkıyor. Aylar boyunca, içeride ve dışarıda bulunan paydaşlara güvence verecek konuşmalar yaptım. Ancak başarısı kanıtlandıkça, sistemin sahiplenilmesi ve katkıda bulunanların sayısı arttı. 4 yıl sonra, kapasite planlamadan proje yönetimine, kalite ve verimlilik ölçümlerine kadar geniş bir kümeyi kapsayan, uluslararası kongrelere sunabileceğimiz düzeyde bir çevik (agile) model oluşturmuştuk. Sistemimize bir isim koyalım dedik, “Logo Agile Process Improvement System“ LAPIS adı böyle doğdu.

M. Tuğrul Tekbulut

Yönetim Kurulu Başkanı, Logo Yazılım

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı