Genel

KOBİ’ler İçin Fark Yaratmanın İlk Adımı: Dijitalleşme

Bir zaman dilimi içerisinde yaşanan değişikliklerin bütünü değişim olarak adlandırılır. Mevcutta bulunan durumun farklı bir duruma geçmesi olarak adlandırılabilecek değişim sayesinde yenileşme yani fark yaratma imkanları da elde edilir. Bu bağlamda ülkemizde imalat, hizmet, ithalat ve ihracat gibi her sektörde bulunan KOBİ’ler için de değişim ve fark yaratma avantajı dijitalleşme sayesinde elde edilebilir. Bu nedenle KOBİ’ler için dijital dönüşüm oluşturmak açısından da birçok farklı adım atılabilir.

Bugün Türkiye genelinde değişimin elde edilmesi açısından KOBİ’ler için birçok farklı lisanslı yazılım ve elektronik kullanım sağlayan programlar sunulmaktadır. Kimi zaman insan kaynakları yönetimi kimi zaman müşteri ilişkileri yönetimi kimi zaman ise kurumsal kaynak planlaması gerçekleştirme gibi amaçlar ile dijital dönüşüm sağlayacak yazılımlar sunulmaktadır. Özellikle dış dünyaya açılmak ve daha fazla kişiye ulaşarak, daha büyük bir işletme yolunda gelişim elde etmek isteyen KOBİ’ler mutlak şekilde dijital dönüşüm sağlama bağlamında müşteri ilişkilerine önem vermelidir.

KOBİ’ler Neden Dijital Adım Atmalı?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler değişim gerçekleştirmek için öncelikli olarak dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundadır. Bu bağlamda öncelikle sanayi devrimleri göz önünde bulundurulursa, KOBİ dijital dönüşüm adımları daha rahat bir şekilde anlaşılabilir. Örneğin, 18. yüzyılın sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan makineleşme çağı, 19. yüzyılın sonlarında ise İkinci Sanayi Devrimi ile yeni bir değişim oluşturmuştur. İkinci Sanayi Devrimi’nde seri üretim mantığı ortaya çıkmıştır.

 1. yüzyılın üçüncü çeyreğinde özellikle sanayide ortaya çıkan otomasyon, birçok farklı kaynağın daha verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmuş ve 3. Sanayi Devrimi gerçekleştirilmiştir. Bugün Dördüncü Sanayi devriminin gerçekleştirilmesi ile birlikte Endüstri 4.0 kavramı ve dijital dönüşüm kavramı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım bağlamında öncelikle üretimden başlamak üzere birçok farklı alanda bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması ile karşılaşılmıştır.

Dijital dönüşümün gerçekleştirilmesindeki önemli adımların ilk aşamasında sensör teknolojisi ile birlikte verilerin üretilmesi, sonrasında ise nesnelerin interneti ile bu verilerin toplanması sağlanmıştır. Ardından bulut bilişim teknolojileri ile birlikte veri paylaşımı imkanı doğmuş ve büyük veri teknolojileri ile birlikte de veriyi analiz etme imkanları ortaya çıkmıştır. İlerleyen teknolojide yapay zeka karar verme mekanizması ortaya çıkarmış ve dijital dönüşüm değer yaratma gibi bir avantaj sağlamıştır.

Daha önceki dönemlerde internet ve mobilizasyon sayesinde dijital dönüşüm ilk adımlarını ortaya çıkarırken, örnek olarak cep telefonu ve akıllı telefonlar bu bağlamda çok önemli adımlar olarak görülmüştür. Bugün akıllı cihazlar insanların yaşam tarzını değiştirirken, insanlar çoğunluğun bir parçası olmaktan kişisellik adımına geçiş gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda işletmeler açısından da ticaret şekil değiştirmiş ve müşteri deneyimi çok önemli bir kavram haline gelmiştir. Bu nedenle KOBİ’lerin dijitalleşmesi en önemli noktalardan biri olmaya başlamıştır.

Örnek olarak eski zamanlarda araba almak isteyen bir müşteri araba bayisine gittikten sonra bulunan modelleri ve katalogları inceleyerek, kararını verir ve pazarlık aşamasına geçerdi. Bugün ise müşteriler araç satın almak istediklerinde, internet üzerindeki verileri, yorumları, firmaların müşteriler ile kurmuş olduğu ilişkileri göz önünde bulundurmaktadır. Bu nedenle dijital çağa ayak uydurmuş bir KOBİ, müşterileri için kullandığı yazılımlar ve sunduğu imkanlar sayesinde daha faydacı ve büyük bir gelişme elde etme imkanına sahip olacaktır.

Bugün dünya genelinde küçük veya büyük tüm işletmeler 4. Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan dijital dönüşüme ayak uydurmaya, süreç yönetimi konularında dijital adımlar atmaya başlamıştır. Ülkemizde de bu bağlamda özellikle ekonomiyi canlandıran ve istihdamı arttıran KOBİ’ler mutlak şekilde dijitalleşme adımları atmalıdır.

KOBİ’lerde Dijital Stratejiler

Bugün Türkiye’de yer alan işletmelerin çok büyük bir kısmı KOBİ konumunda bulunan işletmelerden oluşmaktadır. Ayrıca Türkiye’de özel sektördeki istihdamın yarısından fazlasını da KOBİ’ler karşılamaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de herhangi bir sektörde KOBİ’ler ekonomiye can veren işletmeler olmakla birlikte müşteri ile daha çok iç içe olan, ihtiyaçları kolaylıkla analiz eden, anlık kararlar verebilen ve yenilikçi işletmeler olarak görülmektedir.

KOBİ’ler faaliyetlerine başladıkları ilk noktada dijital yöntemleri tercih etmeleri sayesinde farklılık üretebilirler. Bu sayede büyük şirketlerden dolayı ortaya çıkan boşlukları kullanan KOBİ, özellikle yerel bazda gerçekleştirdiği hareket ile önemli bir fırsatı yakalayabilir. Bu nedenle KOBİ tarzında bulunan işletmeler için dijital dünyaya adım atmak, çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda da birçok farklı çözüm ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

KOBİ tarzındaki işletmelerin dijital stratejiler geliştirmesi açısından;

 • Öncelikle müşterileri ile iyi bir ilişki kurması,
 • Elektronik ticaret sistemlerine geçmesi,
 • Lojistik, stok ve muhasebe sistemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesi,
 • Elektronik fatura gibi sistemler kullanması gerekmektedir.

Büyük işletmelere göre çok daha küçük boyutlu olan bu işletmeler, hızlı bir şekilde değişim gerçekleştirme avantajına da sahiptirler. Büyük işletmeler genellikle bir veya birkaç yıl gibi süreçler içerisinde ilk aşama çalışmalarını gerçekleştirerek, dijital dünyaya geçiş gerçekleştirirken, KOBİ’ler çok hızlı bir şekilde karar alarak, dijital strateji geliştirme şansına sahiptir. Çünkü KOBİ’ler bütün olarak kullandıkları sistemleri dijital sisteme aktardıktan sonra üzerine ihtiyacı olan ek sistemleri de ekleyerek, global dünyaya çok güçlü bir şekilde giriş gerçekleştirebilir. Yeni dünyaya entegre olan işletmeler, daha verimli bir konuma ulaşabilir ve pratik sonuçlar elde edebilir.

1. Dijitale Yeni Geçen KOBİ’ler İçin Öneriler

KOBİ’ler günümüzde değişen personel, müşteri ve dünya pazarı profilini göz önünde bulundurarak, birçok zararlı etkiden kurtulmayı başarabilir. Çünkü pazarın dışında kalmak, küçülmek ve adı unutulan işletmeler arasına girmek yerine dijital dönüşümü kabul eden KOBİ’ler, bu fırsatı değerlendirerek daha büyük başarılar elde edebilir. Ancak bugün dijital sistemlere geçmek isteyen KOBİ’ler birçok farklı zorluk ile de karşılaşabilir.

Genel çerçevede dijital dünyaya geçiş gerçekleştirmek isteyen her KOBİ’nin dikkat etmesi gereken birçok farklı nokta bulunmaktadır. Bu noktalar arasında;

 • Sınırlı bir pazardan vazgeçmek,
 • Ticaretin sınır, mekan ve zamana bağlı olmadığını görmek,
 • Dijital markalaşmada aktif olmak,
 • Geleneksel pazarlama ve reklam stratejilerinde yönetim süreçlerinden kurtulmak,
 • Günümüzde yaşanan değişime ayak uydurmak,
 • Sahip olduğu gücün ve kapasitenin farkına varmak yer almaktadır.

Örnek olarak marka yönetimini ve imajının güçlü bir hale getirip daha iyi sonuçlar elde etmek için mutlaka bir ajans veya iletişim departmanı ile çalışmak zorunda değilsiniz. İşletme içerisinde küçük bir değişiklik ile marka yönetimi açısından müşteri temsilcisi veya müşteri temsilcisinin bulunduğu konumda da marka yöneticisi çalıştırmak dahi yeterli olabilir.

Marka yönetimi gerçekleştirirken, iyi bir süreç yönetimi açısından da öncelikle kurumsal olmalı, ürünlerinizi, sektörünüzü ve paylaşımlarınızı analiz ettikten sonra rakip analizi yapmalısınız. Sonrasında ise bütünleşik pazarlama stratejilerini göz önünde bulundurarak, bir dijital ilerleme planı belirleyip, analiz ederek, KOBİ’ler için yazılım imkanlarından yararlanma gibi yöntemleri seçmelisiniz.

Temel olarak bakıldığında özellikle KOBİ’ler için dijital pazarlama çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Çünkü dijital pazarlama sayesinde sadece bulunduğunuz yerel bölgede değil çok daha geniş bir bölgede insanlara ulaşarak, daha büyük bir işletme haline gelme sürecini daha kısa bir vadede gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu konuda örnek olarak dijital pazarlama için birçok farklı öneriyi ve sektör tecrübelerini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Bugün lisanslı bir şekilde pratik kullanımlar oluşturan ve her işletmeyi bir üst noktaya taşıyan KOBİ yazılımları sayesinde birçok farklı işlemi çok kolay olarak gerçekleştirmeniz mümkündür. Bu bağlamda sizin için avantaj sağlayan sistemlerden birisi de dijital pazarlama sistemleridir. KOBİ’ler çok daha geniş bir alana yayılarak dijital pazarlama sağladıklarında ve sosyal medyayı en iyi şekilde kullandıklarında, çok daha güçlü sonuçlar elde edebilir.

Bugün hangi sektör içerisinde yer alırsa alsın KOBİ’ler pazarlama süreçleri içerisinde özellikle dijital pazarlama için önemli bir bütçe ayırma mecburiyetindedir. Çünkü açık hava reklamları, televizyon veya gazete reklamları küçük ve orta boy işletmeler için yüksek maliyetler ortaya çıkarabilir. Ancak sosyal medyada ya da internet üzerinde aktif bir şekilde yer almak çok daha büyük kazançlar ortaya çıkarabilir.

Bu bağlamda dijitalleşme süreçleri içerisinde özellikle dijital pazarlama tercih edildiğinde, KOBİ’ler mutlak şekilde kurumsal, özgün, sürekli ve güncel olmaya özen göstermelidir. Bilhassa sosyal medya gibi ortamlarda bu kuralları tamamen uygulayan şirketler başarılı bir sonuca ulaşabilir. Ancak bugün birçok KOBİ, sosyal medyayı bilinçsiz bir şekilde kullandığı için ve sahip olduğu web sayfasını güncel dahi tutmadığı için müşteri kaçırmaktadır. Dijital pazarlama noktasında;

 • Bütünleşik bir pazarlama stratejisi kurmak,
 • Geri bildirimlere dikkat etmek,
 • İletişimi sağlam tutmak,
 • Sürekli ve özgün şekilde içerikler oluşturmak,
 • Kreatif kampanyalar sağlamak gibi noktalar pazarlama tavsiyelerinin en önemlileri arasında yer almaktadır.

Dijitalleşmenin diğer adımları göz önünde bulundurulduğunda da muhasebe, ön muhasebe, fatura oluşturma, insan kaynakları yönetimi, stok yönetimi gibi birçok farklı adım açısından da dijital destekler sayesinde avantajlar elde edebilirsiniz. Bu açıdan örnek olarak kurumsal kaynak planlaması yani ERP yazılımları kullanmanız vasıtasıyla çok geniş bir kapsamda dijitalleşme sağlayan ve veritabanı sayesinde raporlama gibi fırsatlar sunan sistemleri kullanabilirsiniz.

Genel çerçevede bakıldığında, sizin için dijitalleşme dünyasında yapılabilecek öneriler açısından KOBİ’lere yazılım desteği sağlayan noktalar ile görüşme gerçekleştirmeniz sayesinde danışmanlık hizmetleri de alabilirsiniz. Aldığınız bu danışmanlık sayesinde artan rekabet ve değişen pazarda satış ve dağıtım kanallarını daha etkili yönetebilir, daha karlı ve verimli bir seviyeye ulaşabilirsiniz. Sizin için özel olarak geliştirilmiş yazılımlar kullanabilir ve faydalar elde edebilirsiniz.

2. KOBİ’lere Özel Dijital Uygulamalar Nelerdir?

Bugün yönetmelikler kapsamında da belirlenmiş şekilde mikro işletmelerden başlamak üzere orta büyüklükteki işletmelere ulaşana kadar tüm KOBİ’ler dijital çağa geçiş sağlama imkanlarına sahiptir. 250 personel istihdamına kadar ulaşan, genellikle bölgesel olarak hizmet veren ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125 milyon TL’ye kadar ulaşan şirketler KOBİ kapsamında yer almaktadır. Yani mikro işletmeler, küçük boyutlu işletmeler ve orta ölçekteki işletmeler KOBİ olarak dijital çağa geçiş gerçekleştirebilir.

KOBİ konumunda bulunan her işletme, farklı özellikleri ile birlikte dijital uygulamalar konusunda da farklı ihtiyaçlara sahiptir. Örnek olarak bir mikro işletme daha pratik çözümlere ihtiyaç duyarken, orta boyutlu bir işletme daha yüksek kapsamlı yazılımlara ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle öncelikle KOBİ’ler için sağlanan tüm dijital uygulamalar gözden geçirilebilir.

Teknoloji alanında iyi bir yatırım gerçekleştirme vasıtasıyla ürün veya hizmet kalitesi açısından rakiplerine fark atmak isteyen tüm KOBİ’ler bu uygulamalar arasında seçimlerini gerçekleştirebilir. Bu konuda KOBİ’lerin kendi sektörleri ve sahip olduğu büyüklük için seçebileceği birçok özel çözüm uygulaması bulunmaktadır. Bu özel çözümler arasından bir KOBİ’nin dijitalleşmesi için atması gereken adımları şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı Kurulumu. Bu tür ERP yazılımları ile işletmenizdeki girdileri ve çıktıları, gerçekleşen satın almaları ve satışları, çalışanlarınızın ne ile meşgul olduğunu ve diğer olayları görebilir, bu konuda aksiyonlar alabilirsiniz. Bu konuda Logo Yazılımın “Logo Go Wings” ürününden tutun da, Logo Go 3 ürününe kadar pek çok çözümü ve alternatifi bulunmaktadır.
 2. Dijitalleşirken işletmelerin atması gereken bir diğer önemli adın, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Programıdır. Müşteri bilgileri bir işletmenin en değerli varlığıdır. Bu en değerli varlığı kaybetmek veya kullanmamak işletmeye büyük bir zarar demektir. Logo CRM gibi yazılımlar sayesinde müşterinizle olan ilişkinizi koparmazsınız, sürekli bilgilerinizi taze tutar ve işletmenize yeni katılan elemanlarınız için de müşterileriniz yabancı olmaktan çıkar.
 3. “Bordro Yönetimi” ve “Süreç Yönetimi” çözümlerini edinmeniz gerekmektedir. Bunun için Logo Bordro Plus gibi insan kaynakları yönetimi sağlayan, işletmenizde verimi arttıracak uygulamalar edinebilirsiniz.
 4. “Veri Analizi ve Raporlama” işlemleri ileri düzey bir KOBİ için muhakkak gereklidir. Hem müşterilerinin, hem de ürünlerinin performansını ölçebilir, lokasyon ve zaman bazlı raporlamalar çıkartabilirsiniz. Bu gibi en basit raporlamalar sayesinde bile kârınızı katlama imkanınız olabilir. Bu gibi işlemler için Logo Mind Insight uygulamasını edinebilirsiniz.
 5. İşletmenizin hem şimdiki hem de gelecekteki finansal tablosunu detaylı şekilde görmek, planlanan ve gerçekleşen gelirleri kıyaslamak, geleceğe dair projeler çıkartabilmek için “Bütçe Yönetimi” çok önemlidir. Bunun gibi konularda Logo Mind Budget uygulaması gayet uygundur.
 6. “Depo Yönetimi” uygulaması özellikle stoklu çalışan işletmeler için çok önemlidir. Stoğunuzda bulunan ürünleri her an görebilmek ve stok giriş-çıkışlarını kolay şekilde yönetebilmek gereklidir.
 7. e-Fatura, e-İrsaliye Yönetimi. Bu işlemler artık ülkemizde olmazsa olmaz düzeyindedir. En küçük işletmesinden en büyüğüne kadar e-Fatura veya e-Arşiv Fatura kullanımı gayet yaygındır ve kullanımı tavsiye edilmektedir.
 8. “İş Akış Yönetimi” işletmesini bir adım ileriye taşımak isteyenler için müthiş bir fırsattır. Çoğu küçük işletme tarafından uygulanmayan ve küçük işletmelerden büyüklerini ayırt etmek için kullanılabilecek bir turnusol kağıdı niteliğindedir.

Tüm bu adımlar bir KOBİ’nin dijitalleşmesi için tek tek takip edip işletmesinde uygulama koyabileceği adımlardır.

3. KOBİ’ler İçin Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bugün dijital dünyada yer alarak daha fazla insana ulaşmak, daha iyi bir süreç elde etmek ve dijital pazarlama gerçekleştirmek isteyen her KOBİ, mutlak şekilde müşteri ilişkilerine önem vermelidir. Bu bağlamda da müşteri ilişkileri yönetimi gerçekleştirmek açısından dijital uygulamalar kapsamında CRM adı verilen sistemler yer almaktadır.

Müşteri ilişkileri yönetimi için bugün dijital uygulamalar kapsamında lisanslı bir şekilde kullanılabilecek yazılımlar üretilmiştir. Bu bağlamda ‘CRM yazılımı nedir?’ sorusunun cevaplanması gerekirse, işletme içerisinde yer alan personellerin, müşteriler ile bir araya gelmesini ve iletişimi güçlendirmesini sağlayan yazılımdır, yanıtı verilebilir. Yani bu yazılımlar, müşterilerin temel verilerinin işlenmesinden satış sonrasında gerçekleştirilecek müşteri desteklerine kadar her süreci içerisinde barındırır.

Bugün çok küçük ölçekteki genel işletmelerden daha büyük ölçeklere ulaşan profesyonel ve ulusal işletmelere kadar her işletmede müşteri ilişkileri yönetimi için yazılımlar kullanılması tercih edilmektedir. Bu nedenle KOBİ’ler tarafından da müşteri ilişkileri yönetimi tercih edilmelidir. Bir işletme bu yazılım sayesinde sahip olduğu mevcut müşteri tabanı sayesinde, çok büyük avantajlar elde edebilir. Müşterilerin bilgileri sistem içerisine girildiğinde, doğru veriler sayesinde ve otomatik güncellemeler ile bir hafıza elde edilir. Bu sayede personeller ve çalışan ekipler değişim gösterse dahi müşteri her zaman tanınabilir ve çözüme dayalı hizmetler verilebilir.

Daha kapsamlı bir şekilde açıklanması gerekirse, ‘CRM programı nedir?’ sorusu için mikro işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her işletmede müşteri ilişkilerini düzenleyen ve daha kaliteli bir noktaya ulaştırarak markaya bağlılık sağlayan yazılımlardır denilebilir. Bugün lisanslı bir şekilde kullanılabilecek uygulamalar, her ölçekte işletme için uygun şekilde geliştirilebilir.

Profesyonel bir şekilde geliştirilmiş müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları sayesinde işletme içerisinde bulunan personeller, müşteriler hakkında tüm bilgileri düzenli bir şekilde sisteme veri olarak girebilir. Satış, pazarlama ve teknik ekip bünyesinde yer alan her personel bu sistemi kullanabilir. Yine bu kapsamda da ‘CRM sistemleri nedir?’ sorusunun cevabı için de müşteriler ile ilgili randevu, teklif, görüşme, satış, iş süreci, satış sonrası ve teknik destek gibi her sürecin kaydedildiği bir yazılımdır, yanıtı verilebilir.

Sistem üzerinde bu kadar geniş kapsamlı bir şekilde giriş gerçekleştirilip, takip sağlandıktan sonra istenilen her an raporlama imkanı elde edilebilir. Örneğin, müşterileri için teknik servis hizmetleri sunan bir işletme, müşterinin işletmeye girdiği ilk andan itibaren veya müşteriye ulaşıldığı ilk andan itibaren sistem üzerinde kayıt oluşturabilir. Sonrasında yapılan her görüşme, verilen her hizmet ve sunulan her süreç bu kayıt içerisinde güncel hale getirilir. Bu sayede çok ilerleyen süreçlerde dahi bu müşteri ile tekrar iletişim kurulduğunda, hızlı bir rapor alınabilir. Hatta gereken dönemlerde otomatik görevler ile birlikte müşteriye tekrar ulaşarak, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve memnuniyet sağlanması için hizmetler gerçekleştirilebilir. Logo CRM yazılımı ile tüm bu CRM özelliklerine ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

İşletmeniz için bir CRM çözümü tercih etmek istediğinizde, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımları ile entegre çalışan ve mevcut ihtiyaçları tamamen karşılayan bir yazılım tercih etmeniz doğru olacaktır. Bu sayede çok küçük boyutlu bir işletme iken kullandığınız yazılımı, büyük boyutlu bir işletmeye ulaştığınızda dahi kullanmaya devam edebilirsiniz. Sadece gerekli geliştirmeleri yapmanız ile yeterlilik elde edebilirsiniz. Yani esnek bir yapı ile birlikte mobil ortamda da kullanılabilecek bir uygulama sayesinde satış, hizmet ve teknik ekiplerin müşteri ihtiyaçlarına her zaman anlık cevaplar vermesini sağlayabilirsiniz.

 

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı