Genel

KOBİ değer kredisi nedir?

Küçük ve orta boylu işletmeler şeklinde tanımlanan KOBİ’ler, ülkemizde özellikle devlet tarafından da destek verilen ve istihdamın artırılması avantajı sağlayan bir girişimcilik modeli oluşturmaktadır. Bu bağlamda devlet tarafından bu boyutlarda bulunan işletmeler için destek oluşturulması kapsamında da hem mevduatlar hem destek ve hibe ödenekleri hem de kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Bu ödemelerden birisi olarak KOBİ değer kredisi örnek alınabilir.

Özellikle 2019 yılı ile birlikte Türkiye Bankalar Birliği tarafından gerçekleştirilen bir girişim sayesinde bu kredi küçük ve orta boyutlu işletmelerin finansal desteğe sahip olması için düzenlenmiş bir sistem oluşturmaktadır. Ülkemizde ticaret ve üretim faktörlerinin başı çekmesi ile birlikte diğer tüm sektörlerde de ekonomiye katkı sağlayan işletmelere uygun koşullar ile finans imkanı sağlamak için bu kredi belirlenmiştir.

2019 yılının başından itibaren 14 farklı banka kurumu tarafından katılım gerçekleştirilen bu kredi özellikle girişimci yapıya sahip gençler tarafından küçük boyutlu işletmelerin kurulması için önemli bir destek oluşturmuştur. Bu bağlamda ‘KOBİ değer kredisi nedir?’ sorusu, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılında açıklandığı üzere KOBİ’ler için özel bir destek programıdır’ şeklinde cevaplanabilir.

2020 yılına sayılı günler kala, 2019 yılının aralık ayı içerisinde de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından gerçekleştirilen açıklamalar sayesinde bu değer kredisi, vatandaşlar için bir fırsat olarak sunulmuştur. Kredi ile elde edilen destek programı sayesinde 1 milyon TL’ye ulaşana kadar destek gerçekleştirilmesi için bu yıl 13 banka üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilmesi de mümkün olacak.

Kredinin sağlanması için hizmet verecek banka kurumları arasında sırası ile

 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
 • Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Bankası
 • Türkiye Cumhuriyeti Halk Bankası
 • Yapı ve Kredi Bankası
 • Akbank
 • QNB Finansbank
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Denizbank
 • Şekerbank
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Alternatif Bank
 • Vakıf Katılım Bankası yer almaktadır.

KOBİ değer kredisi şartları nelerdir?

13 farklı banka üzerinden başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmakla birlikte KOBİ değer kredisi şartları net bir şekilde Türkiye Bankalar Birliği ve Bakanlık tarafından belirlenmiştir. Bu kapsamda sunulan ilk şart, başvuru gerçekleştirecek işletmelerin senelik ciro bağlamında 25 milyon TL altında bulunması olmaktadır. Sonraki kredi şartları incelendiğinde ise kredinin alınmasından sonra ilk 6 ay boyunca geri ödeme işlemleri başlamayacaktır. Ardından tüm kredi miktarı 36 ay vade ile hesaplanarak ödenecektir.

Kredi kullanmak isteyen küçük ve orta boy işletmeler, öncelikli olarak ciro ve faaliyet alanlarının sağladığı koşullara bağlı olarak 1 milyon TL rakamına ulaşan bir miktarda kredi kullanma hakkına sahip olacaklar. Kredilerin kullanılması vasıtası ile Hazine destekli Kredi Garanti Fonu tarafından kefalet gerçekleştirilecek. Kredilerde faiz açısından oranlar tespit edilirken, aylık olarak %1,54 faiz oranı ve yıllık olarak %18,48 faiz oranı belirlenmiştir.

Kredi başvuru işlemlerini sağlamak için de öncelikle belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye Bankalar Birliği ve Bakanlık tarafından belirlenmiş şekilde KOBİ değer kredisi başvuru şartları sunulmuştur. Bu şartları tamamı ile sağlayan işletmeler belirtilen bankalar üzerinden gereken tüm evrakları hazır hale getirdikten sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Başvuru işlemlerin gerçekleştirilmesi için her başvurucunun belirtilmiş şekilde tüm evraklarını eksiksiz şekilde hazırladıktan sonra bankalara başvuru gerçekleştirmesi gerekir. Bu bağlamda KOBİ değer kredisi için gerekli evraklar arasında;

 • Başvuru gerçekleştiren şirketin sosyal güvenlik kurumu borç gösteren belgesi,
 • Şirketler için ticari sicil gazetesinde yayınlanmış olan haberin sureti,
 • Başvuru gerçekleştirilen işletme sahibi veya sahiplerinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Şirket sahibi veya yetkililerinin imza sirküleri,
 • Şirketin yıllık ciro dökümü,
 • İşletmenin vergi dairesinde borç gösteren belgesi,
 • İşletme için gereken teminat evrakları,
 • İşletmenin bağlı olduğu sektöre göre oda kayıt belgeleri yer almaktadır.

Bu belgelerin hazırlanması ile birlikte küçük ve orta boy işletmeler, 1 milyon TL seviyesine kadar ulaşan kredi kullanma imkanlarından yararlanabilecek. Daha önce bahsedildiği şekilde verilecek kredi miktarı, işletmenin bulunduğu sektör göz önüne alınarak tespit edilecek. Öncelikli olarak imalat sektörü içerisinde faaliyet gerçekleştiren veya ihracat sağlayan işletmeler 1 milyon TL rakamına kadar ulaşan kredi kullanma hakkına sahip olabilecek. Bu sektörler dışında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ise 500 bin TL seviyesine kadar kredi kullanma hakkına sahip olacak.

KOBİ değer kredisinden kimler faydalanabilir?

Genel kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve aynı zamanda da Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirlenmiş koşullar göz önüne alındığında, kredinin kimler tarafından alınabileceği hakkında bilgiler verilmiştir. Ancak yine de net bir şekilde ‘KOBİ değer kredisi kimler alabilir?’ sorusu cevaplanacak olursa, bu krediyi almak isteyen kişilerin işletme senelik cirosunun 25 milyon TL altında olması, küçük ve orta boyutlu işletme konumunda yer alması gerekmektedir.

Yıllık ciro açısından belirlenmiş rakam dışında da kredi başvurusu gerçekleştirmek isteyen işletmeler, herhangi bir sektörde yer almak ile birlikte KOBİ değer kredisi başvuru işlemi yapabilir. Yani bahsedildiği şekilde imalat sektöründe, ithalat, ihracat sektöründe ya da hizmet sektöründe bulunan küçük ve orta boyutlu işletmelerin kredi kullanma hakkı yer almaktadır.

Belirlenen koşullar bağlamında, öncelikle hangi işletmelerin KOBİ vasfına sahip olduğunun da tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle KOBİ tanımı için küçük ve orta büyüklükte bir işletme olduğundan bahsedilmesi sonrasında bu işletmelerin yapısından bahsedilebilir. Bu bağlamda da bir işletmenin KOBİ sınıfı içerisinde yer alabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özellikler açısından belirlenmiş tanımlar içerisinde bulunması önemlidir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Niteliklerini Belirleyen Yönetmelik, 24 Haziran 2018 tarihi ile birlikte resmi gazetede yayınlandıktan sonra daha sonrasında yapılan revizeler ile birlikte bugün yürürlükte yer almaktadır. Bu yönetmelik bağlamında; KOBİ tanımı için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço için üst limit 125 milyon TL gibi bir rakama ulaşmış ve yıllık personel sayısı 250 ve altında olmak üzere tespit edilmiştir.

Yönetmelikte belirlenmiş olan bu kurallara bağlı şekilde mikro, küçük veya orta büyüklükte bulunan ekonomik işletmeler ve girişimler KOBİ kapsamında yer almaktadır. Bu bağlamda da;

 • Mikro işletmeler maksimum 10 kişiye kadar çalışanları bulunan ve mali bilanço ya da yıllık net satış hasılatı açısından 3 milyon TL rakamını aşmayan işletmeler olarak belirlenmiştir. Daha önceki dönemlerde mikro işletme, yönetmelikte bulunan tanıma bağlı olarak 1 milyon TL satış hasılatı rakamına kadar ulaşan işletme şeklinde belirlenmiştir.
 • Küçük boyutlu işletmeler ise maksimum 50 kişi personel istihdam eden, mali bilanço ya da yıllık satış hasılatı 25 milyon TL üstüne çıkmayan işletmeler şeklinde tespit edilmiştir. Daha önceki yönetmelikte ise 8 milyon TL’ye kadar satış hasılatı veya mali bilanço rakamı yer almaktaydı.
 • Orta büyüklükteki işletmeler ise maksimum 250 adet personel istihdamı bulunan, maliye bilançosu veya yıllık satış hasılatı 125 milyon TL üzerine çıkmayan işletmeler şeklinde belirlenmiştir. Yönetmeliğin daha önceki maddeleri arasında bu işletmeler için yıllık satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 40 milyon TL olarak tespit edilmişti.

Ayrıca yönetmelik bağlamında bir işletmenin farklı bir işletme içerisinde ortaklık payı bulunması veya farklı bir işletmenin kendi işletmesi içerisinde ortaklık payı bulunması gibi noktalarda da kısmen işletmeler KOBİ sınıfı içerisinde bulunabilir veya muaf tutulabilir. Örnek olarak KOBİ işletmeleri, melek yatırımcılardan daha yüksek oranda faydalanma veya girişim sermayesi elde etme gibi hedefler ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı, gerçek kişiler veya kamu yatırım şirketleri ile ortaklık gerçekleştirme hakkına sahiptir. Ancak bu konuda da bir işletmenin KOBİ olarak kabul edilmesi için ortaklık gerçekleştiren kamu kurum veya kuruluşunun, kurulmuş olan işletme hisselerinde 1/4 oranın üzerinde hisseye sahip olmaması gerekmektedir.

KOBİ değer kredisi hakkında dikkat edilmesi gerekenler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından gerçekleştirilen açıklamalar sonrasında birçok KOBİ, bu kredi hakkında daha detaylı bilgi elde etmeye çalışmaktadır. Özellikle bu bağlamda, ‘KOBİ değer kredisi nasıl alınır?’ sorusunun cevabı sıklıkla aranırken, kredinin alınması için öncelikle mutlak şekilde belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve sonrasında belirlenmiş bankalardan herhangi birine başvuru yapılması gerekmektedir.

KOBİ’ler başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bankalar belirtilen koşullar konusunda inceleme sağlayacak ve sonrasında kredi verme işlemlerini gerçekleştirecektir. KOBİ’lerin ortaya çıkan ihtiyaçlarını ve ekonomik sıkıntılarını büyük ölçüde karşılama imkanı sunacak olan bu krediler, özellikle ekonomide de büyük bir avantaj ortaya çıkaracaktır. Çünkü ekonominin daha pozitif bir şekilde sürdürülmesi, istihdamın artması ve üretimin desteklenmesi açısından çok büyük öneme sahip olan KOBİ’ler bu krediler sayesinde fırsatlar elde edecek. Kredi alınması vasıtası ile sistem açıkları kapatılarak, çalışma sistemleri daha rahat bir hale gelecek ve gelişim elde edilebilecek.

Yapılan açıklamalar bağlamında ekonomiyi canlandırma hedefiyle gerçekleştirilecek bu kredi destek programı dışında daha önce uygulanan destek programları ve girişim programları da aynı şekilde sürdürülecek. Bu bağlamda KOBİ’ler listede yer alan bankalar ile görüşmeler gerçekleştirerek, kredi dönemlerini öğrenebilir ve belirtilen dönemlerde aldıkları ayrıntılı bilgiler ile birlikte kredi başvuruları gerçekleştirebilir.

Başvuru dönemlerinin takip edilmesi ve başvuru işlemlerinin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi dışında kredi başvuruları gerçekleştirmek isteyen kişilerin en çok dikkat etmesi gereken noktalar kapsamında da kredi faizleri bulunuyor. Çünkü program kapsamında belirlenmiş KOBİ değer kredisi faiz oranları bankalar tarafından uygulanmak vasıtasıyla ödemeler vadeli bir şekilde talep edilecektir.

Daha öncede belirtildiği üzere faiz oranları aylık ve yıllık faiz ile birlikte açıklanmıştır. Bu bağlamda ilk 6 ay ödeme gerçekleştirilmemesi ile birlikte aylık %1,54 faiz oranı uygulanacaktır. Ayrıca yıllık olarak uygulanacak faiz oranı açısından da %18,48 gibi bir oran tespit edilmiştir. Bu bağlamda program içerisinde katılım gerçekleştiren tüm bankaların kendi inisiyatifleri sayesinde faiz oranları belirlenmiş olmakla birlikte Bakan Albayrak tarafından açıklandığı kapsamda da Hazine’ye bir etkisi bulunmayacaktır.

KOBİ değer kredisi nasıl hesaplanır?

Kredi programı kapsamında kimlerin başvuru yapabileceği en yüksek hangi miktarlarda ve hangi sektöre göre kredi alınabileceği vade sayısı ve faiz oranları net bir şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda kredi başvurusu gerçekleştirmek isteyen her hobi işletmesinin ihtiyaçlarına bağlı olarak kredi başvuruları yapmadan önce hesaplama işlemlerini de sağlayabilir.

Toplam olarak 20 milyar TL gibi bir program sayesinde 40 gün işletme için kredi verilmesi hedefi yer alırken yürütülen bu süreç bağlamında KOBİ’ler kredi başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha önceki yıllarda da gerçekleştirilen bir kredi kampanyası olması ile birlikte 2020 yılında da sağlanacak değer kredisi sayesinde KOBİ işletmeleri belirlenmiş Kredi ihtiyaçları üzerinden 36 ay vade ile faiz oranlarını hesaba katarak ödeme miktarlarını rahatlıkla belirleyebilir.

Hesaplama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için devlet ve özel teşebbüs bankalar tarafından uygulanan 36 aylık vadeli program göz önünde bulundurulabilir. Bankalarda yer alan, KOBİ bankacılığı adı verilen sistem sayesinde müşteriler ile ilgili çözümler ve karşılıklı iletişim oluşturulmaktadır. Bu bağlamda banka kurumları ile görüşme gerçekleştirerek, KOBİ kredisi alma hakkına sahip olan sektörler arasında da birçok farklı sektör yer almaktadır. Bu sektörler bağlamında alınabilecek destekler kapsamında da;

 • Bayilik kredisi,
 • İhracat kredisi,
 • Medikal sektörü desteği,
 • Su ürünleri ve balıkçılık kredisi,
 • İmalat kredisi,
 • Sağlık sektörü desteği,
 • Mobilya sektörü desteği,
 • Turizm sektörü kredileri,
 • Şoförler için plaka destek kredisi,
 • Enerji yatırımları için krediler,
 • Çay sektörü için kredi desteği,
 • KOBİ iş geliştirme kredisi ve istihdam desteği,
 • Eczane kredi desteği gibi destek programları bulunmaktadır.

Açıklanan kredi destek programı kapsamında bankalar tarafından 36 ay vade ile birlikte gerçekleştirilen kredi hesaplamaları için KOBİ değer kredisi faiz oranı göz önünde bulundurularak, %1,54 ile hesaplama sağlanabilir. Ayrıca kredinin ödenmesi açısından 36 ay dışında daha kısa süreçte 12 ay veya 24 ay gibi vadeler sayesinde de ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda da kredi miktarının tespit edilmesi sonrasında faiz oranları ile birleşik hesaplama gerçekleştirilerek, 12-24-36 ay için gereken ödeme miktarları ortaya çıkarılabilir.

Net bir şekilde belirlenmiş olan tüm rakamlar göz önüne alınarak, KOBİ değer kredisi hesaplama işlemleri gerçekleştirilirken örnek olarak, 100.000 TL gibi bir kredi miktarı ele alınabilir. Bu kredi miktarının 12-24-36 ay vade miktarları ile ve belirlenmiş faiz rakamı ile geri ödeme planı hazırlanabilir. Bu bağlamda 100.000 TL kredi miktarı için

 • 12 ay gerçekleştirilecek ödeme planında her ay yapılması gereken ödeme 9367,91 TL olacaktır.
 • 24 ay vade ile ödeme gerçekleştirmek istediğinizde, aylık ödeme miktarı 5196,51 TL olarak belirlenecektir.
 • 36 ay vade ile ödeme gerçekleştirmek istediğinizde, aylık taksit oranı 3828,16 TL olarak görülecektir.

Bankalar tarafından kredi hesaplamalarında aynı faiz oranları ve vade oranları göz önünde bulundurularak taksit miktarları tespit edilmektedir. Bu nedenle öncelikle banka ile görüşerek sahip olduğunuz işletmenin hangi sektörde bulunduğunu ve ne kadar nakit ihtiyacı bulunduğunu belirtebilirsiniz. Bu sayede çok küçük bir nakit ihtiyacı bulunan işletmelerden büyüme ve ekonomik zararlarını kapatma gibi hedeflere sahip olan işletmelere kadar herkes belirlenmiş rakamlara kadar ulaşan kredi taleplerini gerçekleştirebilir.

Kredi kullanımı sonrasında Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından sağlanan kefalet açısından da kefalet limitleri yer almaktadır. Bu bağlamda çekmiş olduğunuz kredi miktarı 1 milyon TL’ye kadar ulaşsa da ihracatçı veya imalatçı işletmeler için kefalet limiti 800 bin TL olarak belirlenmiştir. Diğer sektörlerde bulunan işletmeler için kefalet limiti kurum tarafından 400.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Kobi’ler birden fazla banka üzerinden kredi kullandıklarında KGF kefaleti sayesinde işlem gerçekleştirildiğinde, kefalet vasıtası ile kullandırılan tüm kredi limitleri hesaplamalarda dikkate alınır. Ayrıca kefalet oranı açısından azami rakamlar incelendiğinde de imalatçı ve ihracatçı KOBİ krediden yararlandığında, kefalet oranı %80 ve diğer KOBİ’ler yine %80 oran belirlenmiştir.

Ayrıca Kredi Garanti Fonu tarafından, banka kefalet mektubu talep eden KOBİ’ler için bir defaya mahsus olmak üzere kefalet tutarının %0,03 oranı ile birlikte peşin şekilde kefalet komisyonu talep edilmektedir. Yine bu bağlamda kredi başvurusu gerçekleştirdiğiniz banka, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti bağlamında sunacağı kredi hizmeti açısından, üçüncü kişiler bağlamında yaptıracağı ekspertiz ve sigorta gibi işlemler kapsamında, belirlenmiş komisyon tutarı dışında başka bir masraf talebinde bulunamaz.

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı