Dijital dönüşüm

Gıda sektörüne Logo Yazılım desteği 

gıda sektöründe dijitalleşme

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan dijital dönüşüm rüzgarı tüm sektörler üzerinde yaratıcı etki yaratıyor. Tüketiciler daha hızlı ve çözüm odaklı beklentileri olan dijital bireylere dönüşürken, geleneksel yapılar yerini modern sistemlere bırakıyor. Pek çok sektörde olduğu gibi, dijitalleşme ile birlikte gıda sektörü, yeryüzündeki en büyük endüstrilerden biri haline getiriyor. Bu blog yazımızda gıda sektöründe dijitalleşme konusunu tüm yönleriyle inceliyoruz.

En eski sanayi kolu olup birçok alt dalı bünyesinde barındıran gıda sanayii, yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırımla büyüyor. Tarımsal üretimden istihdama önemli işlevlere sahip olan sektör, bilgi ve iletişim teknolojiyle maliyet ve verimliğe odaklanıyor. Gıda sektöründe otomasyon, paydaşların gıda güvenliği ve yasal hükümlere daha fazla bağlı olmasına olanak tanıyor. 

Gıda sektöründe karşılaşılan zorluklar

Gıda sektörü insan sağlığına doğrudan etki eden bir sektör olduğundan, kalitenin en üst düzeyde olması büyük önem taşıyor ve dolayısıyla gıda güvenliğini öncelik kazanıyor. Gıda güvenliği gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamaları kapsıyor. Her türlü zararın öngörülmesi ve uzaklaştırılması için izlenebilirlik kritik önem taşıyor. Türkiyede gıda güvenliği ve denetimi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Ürünlerin tüketicinin beklentilerini karşılayabilmesi için gıda üretim süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu noktada otomasyonlar devreye giriyor. 

Logonun gıda sektörü ile ilgili çözümleri

En önemli sosyo-ekonomik etkilere sahip sektörlerin başında gelen gıda sektöründe dijitalleşme süreci için uçtan uca çözümler sunan Logo Yazılım, sektöre özgü deneyimi ve teknolojik altyapısını birleştirerek geliştirdiği birbiriyle entegre çalışan çözümleriyle, operasyonlara ve işletmelere değer katıyor. CRMden e-çözümlere kadar uzanan kapsamlı portföyüyle Logo Yazılım, sektör paydaşlarına rekabet avantajı kazandırıyor.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Logo GO Wings, Logo GO 3, Logo Netsis Wings Entegre, Logo Tiger Wings ERP, Logo Tiger 3, Logo Netsis Wings ERP, Logo Netsis 3 Standard, Logo Tiger Wings Enterprise, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Netsis Wings Enterprise, Logo Netsis 3 Enterprise ve Logo j-Platform’dan oluşan ERP çözüm ailesi, iş süreçlerinin tamamını otomatize ediyor. Duran varlıkların amortismanlarının hesaplanması, nakit akışı control edilmesi, zimmet yönetiminin gerçekleştirilmesi ERP çözümleriyle mümkün oluyor.

Logonun web tabanlı ERP çözümü j-Platform, gıda üreticileri için farklı lokasyonlardan gelen verileri tek sistemde birleştiriyor. Gıda sektörüne özgü diğer yazılımlarla entegre edildiğinde üretkenliği ve verimliliği artırıyor. Sahip olduğu fonksiyonlarla temel girdi ve çıktıları kontrol etmeye olanak tanıyor. Etkin stok yönetimi ve maliyetlerin detaylı olarak izlenmesi başarılı bir büyüme için gereken ihtiyacı karşılıyor. Son kullanma tarihi, raf ömrü gibi periyodik süreçler kolay ve hızlı şekilde yönetiliyor.

Sevkiyat planlama ve rota otomasyonu gibi fonksiyonları sevkiyat yönetiminde başarı getiriyor. ERP ve MES çözümlerinin entegre kullanılması karmaşık üretim süreçlerindeki verimliliği artırıyor. Hem yerel para birimi hem de dövizli işlemlerin takibi yapılabiliyor. Lot numarası ve seri noya göre takip kontrolü kolaylaştırıyor. Ürün reçetelerine göre hammadde girdilerinin formülasyonu hızlıca yapılabiliyor.

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

Gıda sektöründe yoğun rekabet ortamında avantaj elde etmek en az maliyetle en doğru ürünü sunmayı gerektiriyor. Depo yönetimi işletmelere kesintisiz verimlilik sağlıyor. Logonun depo yönetim sistemleri müşteri memnuniyeti ve maliyet kontrolü arasındaki dengeyi sağlıyor. Süreçler lot ve son kullanım (FEFO/FIFO) tarihine göre yürütülüyor. Mal kabulünün hızlı yapılması zaman tasarrufu sağlıyor. 

Planlanan üretim için gerekli ambar transfer işleminin, üretim ambarına transferiyle başlayan üretim süreci, üretimin yapılmasının ardından ürün barkodlama ve palet/paketleme operasyonuyla tamamlanıyor. İnsan sağlığına dokunan gıda sektöründe önem taşıyan bozuk iade ve ambalaj değişimi operasyonları kolaylıkla yönetiliyor. Hızlı ve hatasız sevkiyat planlaması iş gücünden de tasarruf etmeyi sağlıyor.

gıda sektöründe dijitalleşme

Saha Satış Yönetimi

Logo Mobile Sales, sıcak ve soğuk satış işlemlerinin yanı sıra tahsilat ve raporlama süreçlerini otomatize ederek saha ekiplerine kolaylık sağlıyor. Rutin ziyaretler gerçekleştirmeye yardımcı olup ziyaret gerçekleştirme oranlarını analiz etme imkanı sunması müşteri deneyimini iyileştirmek açısından avantaj sağlıyor. 

Stok bilgileri ve raf bulunabilirlik bilgileri anlık olarak iletiliyor. Bu sayede promosyon çalışması gibi işlemler anında yapılarak satış noktalarına anında müdahale edilebiliyor. Saha ekipleri kampanya ve promosyon çalışmalarından anında haberdar olabiliyor. Kabin ve dolaba satış özelliği saha ekip liderinin satış performansını ölçmesini ve kabin veya dolabın yerini değiştirmek gibi kararları doğru şekilde alabilmesini sağlıyor.

İş Akış Yönetimi

Gıda sektöründe üretim çok sayıda aşamayla gerçekleşiyor. Logonun iş akış yönetimi çözümü Logo Flow, hammadde tedarik sürecinden, ürünlerin kalite kontrolüne ve makine bakımlarının yönetilmesine kadar olan tüm süreci otomatize ediyor. Talep, satın alma ve sipariş yönetimi kolaylıkla yürütülüyor.

Numune onay kontrol süreci belli hiyerarşiye göre yönetilebiliyor. Makine bakımının belirli periyotlar halinde yapılması sağlanıyor. Bu sayede makine ömürleri uzadığı gibi üretimde kalite artıyor. İade ve değişim talepleri hatasız kolay ve hızlı şekilde yönetilebiliyor. Gıda sanayinde vardiyalı çalışma sistemi yaygın olarak kullanılıyor. Logo Flow, işçilerin vardiya planını yönetmeyi ve izinlerin dijital ortamda onay sürecinin yürütülmesini sağlıyor.

İş Analitiği

Gıda endüstrisi tüketicinin kalite talebinin en yüksek olduğu sektör ve bu sektörde veri analizi işletmenin uçtan uca tüm faaliyet alanlarına katkı sağlıyor. Logonun iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, çeşitli metrikler ve raporlama standartları belirlenmesini sağlıyor. : Miktarsal veya tutarsal olarak satış dağılımları, çok satan ürünler, çok satış yapılan lokasyonlar, en çok satan ürünlerdeki ortalama fiyat değişimleri, şubelerin ciro ve miktar olarak performans göstergeleri, iki tarih arasındaki satış hareketleri gibi raporların alınmasını sağlıyor. 

Verilerin anlamlı bilgiye dönüşmesi sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri için önem taşıyor. Çözümün ERP, SCM, CRM gibi kategorilerindeki çözümleriyle de veri entegrasyonu sağlayabilmesi süreçleri uçtan uca analiz ederek yönetmeyi sağlıyor.

Dashboard’lar üzerinden düzenli takipler gerçekleştirilerek raf ömrü ve son kullanım tarihi kontrollerinden kampanya yönetimine birçok süreç takip ediliyor. Farklı süreçlerin detaylı analiz edilip gerçek zamanlı olarak takip edilmesi koşullara göre maliyet değişikliklerini görmeyi sağlıyor. Bu sayede karlılık yönetimi etkin şekilde gerçekleştiriliyor. 

Kaliteli ürün sunmanın başarı unsuru olduğu sektörde doğru analiz bozulmayı önleyip atık oranını azaltmayı sağlıyor. Ürünün tüketiciye ulaşana kadar oluşturduğu maliyetlerin takip edilmesi tüketiciye doğru ürünü doğru fiyatla sunmayı sağlıyor. Karmaşık SQL sorguları yazmadan sürükle-bırak yöntemiyle kolayca yerleştirilen veriler görsellerle zenginleşiyor. Web ya da mobil uygulama üzerinden erişim zaman ve mekân bağımsız yönetim sağlıyor.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Logo CRM, müşteri deneyimini iyileştirmeye katkıda bulunuyor. Satış ve pazarlama çalışanlarına önemli veriler sunuyor. Web tabanlı altyapı sayesinde müşteri, bayi, tedarikçilerle ilgili tüm bilgilere her an ulaşılabiliyor. Saha personeli, aktivite ve görevlerini Logo CRM’in check-in/check-out özelliği ile harita üzerinden planlayabiliyor. 

Fırsat menüsü satış süreçlerini kontrol ederek satış tahminlerini kolaylaştırıyor. Logo CRM’in özelleştirilebilme esnekliği bölgesel olarak rakip analizi yapmaya olanak tanıyor. Sözleşmeler, teklif dokümanları, firma adresleri vb. dökümanların tutulması iş süreçlerinin kaybolmaması açısından avantaj sağlıyor.

Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Logonun Logo j-HR, Logo Payroll, Logo Bordro Plus ve Logo Tiger HR ürünlerinden oluşan bordro ve insan kaynakları yönetimi programları satış kanallarında eğitim, kariyer ve performans değerlendirme gibi çeşitli çalışan ihtiyaçlarını yönetmeyi sağlıyor. Çözümler sayesinde çalışanların eğitim ve gelişimi sürekli kılınırken şirket içi iletişim en üst seviyeye taşınıyor.

İşe alım süreçleri uçtan uca yönetiliyor. Verimli onboarding süreçleri sayesinde bordro ve insan kaynakları yazılımları işletmelere değer katıyor. Farklı bölgelerdeki çalışanlar izin süreçlerini yönetebiliyor. İzin yönetimi ve onaylama işlemlerinin mobil cihazlar üzerinden de yapılabilmesi zaman tasarrufu sağlıyor. Eğitim kataloğundaki geniş seçenekler çalışanların gelişimini sürekli hale getiriyor. Logo bordro ve insan kaynakları çözümlerine çalışanların da erişebilmesi iletişimin şeffaf olmasını sağlıyor. Bu sayede çalışan bağlılığı artıyor ve kurum kültürü güçleniyor. 

Ekosistem Çözümleri

Logo Yazılım, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere birçok alanda ekosistem çözümleri sunuyor. 

Gastropos café ve restoran yönetimi şöyle katkı sağlıyor:

 • Sipariş ve ödeme işlemlerinin online ortamda temassız olarak yönetilmesi
 • Garson ve kasiyer takibi 
 • QR kod ile müşterilerin restoranlarda garson çağırmadan sipariş verebilmesi
 • Üretim, reçete altyapısı sayesinde maliyet ve envanter yönetimi

Finstant banka hesap yönetimi:

 • Tüm firmalara ait hesap ve pos hareketlerini tek noktadan yönetme,
 • Kullanıcı veya hesap bazlı yetkilendirme yapma,
 • Hesap bazlı anlık bakiye raporları alma,
 • Farklı para birimlerindeki hesapları görüntüleme,
 • Hesap ve POS hareketlerini raporlama avantajı sağlıyor.

DEYS depo yönetim otomasyonu: 

Lokasyon Takibi Modülü ile stokların yerini tespit etmeyi sağlıyor. Satış ve stok toplama işlemlerinde, Rota ile Toplama İşlemleri yaparak sevk işlemlerini hızlı ve hatasız yapmayı sağlıyor. Sayım Modülü depo ve ürün bazlı sayım yapmayı sağlıyor. Birden fazla terminal, sistem çalıştığı sırada online olarak sayım yapabiliyor. Sayım sonuçlarını değerlendirip sisteme aktarmak mümkün oluyor. DEYS depo yönetim otomasyonu;

 • Logo Go 3 ailesi için üretimden giriş işlemleri yapmaya,
 • Logo Tiger 3 ailesi için Hızlı Üretim Modülü ile birlikte üretim giriş ve sarf işlemleri yapmaya,
 • Logo Tiger 3 Enterprise ailesi ürünlerde hem üretim emri hem de iş emirleri üzerinden “tamamlandı” bildirimi yapmaya olanak tanıyor.
 • Süre girişleri ve duruş işlemleri ilgili üretim emri ile bağdaştırılabiliyor.

Siz de gıda sektöründe süreçleri tek merkezden uçtan uca yöneterek iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için Logonun kapsamlı portföyüne göz atabilirsiniz.

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı