ERP

Farklı ölçeklerdeki işletmeler ERP çözümlerinden nasıl faydalanabilir?

İşletmeler kendi içerisinde belirli standartların göz önünde bulundurulması ile birlikte farklı ölçeklere ayrılır. Bu bağlamda öncelikli olarak hem Türkiye hem Avrupa hem de ABD’de kullanılan bazı kıstaslar, bu sınıflandırmanın yapılmasında tercih edilmektedir. Bu kapsamda işletmeler nicel ve nitel özelliklerine göre sınıflandırılabilir. İşletmelerin belirli sınıflandırmalar ile birbirinden ayrılması sayesinde kurumsal kaynak planlama sistemleri kullanımı da değişiklik oluşturur. Çünkü her işletme bu sistemler içinde yer alan her bölüme ihtiyaç duymayacaktır.

Nicel ve nitel sınıflandırma sırasında işletmeler bazı kıstaslara göre belirli bir sınıf içerisine girer. Örneğin, nicel sınıflandırma yapılırken,

 • İşletmenin çalışan sayısı,
 • Ticari ve mali bilanço büyüklüğü,
 • Belirli bir dönemde elde ettiği kazanç,
 • Karlılık gibi noktalar göz önüne alınır.

Nitel sınıflandırma için ise işletmenin ne kadar bağımsız olduğu hesaba katılır. Yani bir işletmenin KOBİ sınıfında bulunması için sermaye ve hisse senetlerinin ne kadarının işletmeye ait olduğu, ne kadarının dağınık durumda bulunduğu hesaba katılır. Ayrıca girişimcinin işletmede faal bulunması, organizasyon şekli ve iletişim sistemleri gibi noktalar göz önünde bulundurulur.

Belirlenen bu ayrıntılar ile birlikte işletmeler nicel ve nitel özellikleri ile belirli bir ölçüye sahip olarak sınıflandırmaya tabi tutulduğunda, 4 farklı sınıf göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda işletmeler ilk aşamada mikro sonrasında ise küçük boyutlu, orta boyutlu veya büyük boyutlu işletme olarak göz önünde bulundurulabilir. Bu kapsamda küçük ve orta boyutlu işletmeler ülkemizde KOBİ sınıfında yer alarak; ihtiyaçlar, yönetim, iş ve işlemler konusunda aynı bir yapıya sahiptir.

Ayrıca işletmelerin sahip olduğu bu ölçeklere bağlı olarak da yine çalışan sayısı ve sermaye yapısı ile KOBİ sınıf içerisinde derecelendirilmesi mümkündür. Bu bağlamda Türk Ticaret Kanunu’na göre küçük ve orta boy işletmeler dışında mikro işletmeler de KOBİ olarak adlandırılan işletmeler içerisinde yer almıştır. Bu bağlamda yapılan son revizeler ile birlikte Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Niteliklerini Belirleyen Yönetmelik çerçevesinde;

 • Mikro işletmeler; 10 kişiye kadar çalışan bulunduran ve 3 milyon TL sermayeyi aşmayan işletmelerdir.
 • Küçük işletmeler, 50 kişiye kadar çalışan bulunduran ve 25 milyon TL sermayeyi aşmayan şirketlerdir.
 • Orta büyüklükteki işletmeler ise 250 kişiye kadar çalışan bulunduran ve bilançosunda 125 milyon TL üstüne çıkmayan şirketlerdir.

Belirlenmiş bu üç sınıf ile birlikte KOBİ işletmelerinin her biri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde müşteri yönetimi, bilanço kontrolü, ön muhasebe, müşteri ilişkileri, stok yönetimi gibi birçok farklı işlemi gerçekleştirmek için ERP kullanabilir.

Ayrıca bu ölçülere sahip olan işletmeler dışında büyük ölçekli işletmeler, daha üst sermaye koşullarına ulaşmış ve çalışan sayısı gibi noktalarda belirli boyutlara yükseltmiş işletmeler oluşturmaktadır. Genellikle büyük ölçekli işletme kurulumu gerçekleştirmek için ilk aşamada bir KOBİ olarak sektöre giriş gerçekleştirmek ve sonrasında üretim ya da hizmet ile birlikte büyüyerek kar elde etmek gerekir.

İşletmeler organik bir yapı gibi düşünüldüğünde, öncelikle kurulum sonrasında büyüme aşaması ile karşılaşırlar. Büyüme aşamasında çevre, teknoloji, müşteri ihtiyaçları, rekabet ve ekonomik koşullar önemli faktörler olarak büyümeyi destekler. Artan satışlar, daha fazla kazanç elde edilmesi, daha fazla personele ihtiyaç duyulması gibi nicel ve nitel değişkenler büyüklüğü ortaya çıkarır.

Büyük işletmeler aslında 250 üzerinde personel bulundurması gereken işletmeler olsa da ülkemizde 100’den fazla kişi çalışan işletmeler büyük ölçekli işletme olarak göz önüne alınabilir. Bu tür işletmeler genellikle anonim şirket şeklinde kurulduktan sonra sermaye piyasasında da önemli bir yere sahip olur ve hisse senetleri gibi ayrıntılar ile halka açılan bir yapı gösterir.

Büyük işletmeler içerisinde üretim daha kapasiteli, hizmet daha kapsamlı ve standart kalite daha güçlü bir şekilde elde edilebilir. Özellikle modern işletmecilik uygulamaları sıklıkla kullanılırken, seri üretimler, daha düşük riskler ve daha yüksek bir muhasebe gibi ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bu durumda ERP sistemi bu tip işletmelerde daha kapsamlı ve daha faydalı bir şekilde kullanılabilir.

Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı (ERP) hakkında bilinmesi gerekenler

Bir işletme içerisinde bulunan kurumsal kaynakların planlanması yani nasıl kullanılması gerektiğinin ortaya çıkarılması, tüm işletmeler içerisinde önemli bir yapı oluşturur. Hangi sektörde yer alırsa alsın mikro, küçük, orta veya büyük boyutlu işletmelerin tümünde değişen ölçeklerde faktörler ve karakterler yer alır. Bu nedenle bu karakterlerin hepsi kaynak planlama sistemleri içerisinde değerlendirilerek, planlamalar, gelecek hedefleri, yönetim ve disiplin sağlanması gibi kazançlar elde edilebilir.

Her işletme işleyiş sırasında belirli süreçler ile birlikte hizmet veya ürün sunma yapısına sahiptir. Yani sadece büyük ölçekli şirketler değil, KOBİ olarak adlandırılan küçük ölçekli işletmeler için de işleyiş sırasında birçok planlama ve kaynak yönetimi gibi ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu bağlamda kurumsal kaynak planlaması kullanılması vasıtası ile süreçler daha verimli bir şekilde yönetilebilir ve işletmede maliyetler azaltılırken, zaman tasarrufu elde edilebilir.

ERP (Enterprise Resource Planning) olarak adlandırılan yazılımlar ülkemizde de ticaret hayatı içinde vazgeçilmez ihtiyaçlardan birini oluşturmayı başarmıştır. Bu bağlamda da öncelikle ‘ERP nedir?’ sorusunun cevaplanması faydalı olacaktır. Bu yazılımlar bir şirket içerisindeki maddi kaynakları, yönetim operasyonlarını, üretimi, sunulan hizmetleri, insan kaynaklarını ve tedarik zincirinin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri bir iş süreci içerisinde birleştirir. Yani bu bağlamda yazılımlar sayesinde işletme içerisinde bulunan tüm süreçler birbiriyle girift olarak sanal ortam üzerinde kullanılan karlı ve uyumlu bir hale gelir.

Ayrı bir nokta olarak, kaynak planlama yazılımları açısından ERP açılımı kapsamında da veri yönetimi gerçekleştirmek ve otomasyon oluşturmak için çok önemli yeteneklere sahip olduğu belirtilebilir. Bu sayede her işletme içerisinde gerekli eğitimleri alan personellerin kullanımı ile birlikte kullanıcılar daha doğru kararlar alabilir ve tüm personeller aradıkları bilgiye çok daha kolay bir şekilde ulaşabilir. Bu bağlamda yazılımlar bugün neredeyse her işletmede ihtiyaçları karşılayan bir yapı ile birlikte birçok önemli fayda sağlar.

Kaynak planlama yazılımlarının faydaları sırasıyla gözden geçirilebilir. Bu kapsamda;

 • Bir işletmeye hammaddenin girişinin gerçekleştirilmesinden üretilen ürünün müşteriye ulaşmasına kadar tüm adımlarda daha fazla kontrol gerçekleştirilebilir.
 • Ortak bir veritabanı kullanılması sayesinde veriler gerçek zamanlı olarak tek bir ekranda görünebilir ve her yetkili kişi bu verilere ulaşarak, daha hızlı ve iyi bir karar verme süreci elde edebilir.
 • Yüksek bir verimlilik elde edildiğinden dolayı daha düşük hata oranı ile karşılaşılır ve tekrar eden görevler ortadan kaldırılarak maliyetler düşürülebilir. Yani rekabet ortamında daha güçlü bir işletme elde edilebilir.
 • Tüm verilerin tek bir ortam üzerinde birleşmesi ve birbirleriyle entegre biçimde bulunması sayesinde ilerleyen vadedeki hedefler daha rahat planlanabilir ve gerçekçi tahminler sağlanabilir.
 • Her seferinde yeniden emek vererek bazı görevleri yeniden hazırlamak yerine, otomatik görevler ve periyodik işlemler gerçekleştirilmesi ile daha az hatalı ve verimli çalışma sistemleri elde edilebilir.
 • İşletmelerde personellerin durumu, hammadde ihtiyacı, malzeme ihtiyacı, malzemenin kullanımı, ürün stokları ve satın alma ihtiyaçları gibi her nokta tek bir ekranda görülerek optimizasyon elde edildiğinde daha yüksek performans sağlanabilir.

Kaynak planlama yazılımları öncelikli olarak işletmenin kendi iç yapısı sonrasında müşteriler ve tedarikçilerin bir araya geldiği bir ekosistem oluşturur. Bu sayede etkin bir yönetim becerisi sağlaması ile birlikte bu yazılımlar öncelikle her işletme içerisinde belirli lisansların satın alınması sayesinde kolayca elde edilebilir. Sonrasında öncelikli olarak kurulum gerçekleştirecek, yazılımları kullanacak ve takip edecek kişilerin eğitim alması önemlidir. Sonrasında ise kullanım sağlayacak her kişinin iyi bir eğitim alması ile sorunsuz bir kullanım sağlanabilir. Bu konuda alınan yazılım için her zaman teknik destek alınması gibi avantajlar yer almaktadır.

Bugün işletmelerde ERP programı kullanacak olan kişi, öncelikle lisans satın alınan firma ile görüşme gerçekleştirerek, görev tanımlarını ve ihtiyaçları tespit eder. Bilgisayar ve internet sistemleri konusunda yeterli teknik bilgiye sahip olan herkes, bu konuda organizasyon içerisindeki konumuna bağlı olarak programın kullanılması için eğitim alabilir. Genel kapsamda yetki alan personel;

 • Yazılımların kurulması,
 • Kurum ihtiyaçlarına göre özel bir hale getirilmesi,
 • Daha iyi bir konuma ulaştırılması,
 • Yenilik ve geliştirmeler yapılması,
 • Bakım ve devamlılık sağlama,
 • Kullanıcılara destek verme gibi noktalarda görevli olacaktır.

Özellikle bu yazılımların kullanılması ile birlikte kurumsal kaynak planlama (ERP) ve veri analizi ilişkisi elde edilmektedir. Çünkü yazılımlar sayesinde kurum içerisindeki tüm yönetim süreçleri birbirleri ile entegre olarak tek bir sistem üzerinde birleşir. Bu sayede de tüm veriler ortak bir veri tabanı içerisinde kayıt altına alınır.

Ortak bir noktada birleşen veriler, istenilen her zaman ve her işlem amaçlı olarak analiz edilme imkanı oluşturduğu için anlamlı bir bilgi sonucu sağlayacaktır. Daha eski dönemlerde işletmelerde veri toplamak çok büyük bir sorun oluştururken, bugün kaynak planlama yazılımlarının sayesinde veriler, istenilen her an veritabanı içerisine girilir, kayıt altına alınır ve her zaman ulaşılan bir hale getirilebilir. Veriler tek bir noktada toplandığı için istenilen her zaman kolayca rapor elde edilebilir. Bu bağlamda da firmaların özellikle büyük boyutlu işletmelerin ortaya çıkan bu büyük veri miktarlarını daha rahat yönetmesi için kaynak planlama yazılımları, iş zekası yazılımları ile birlikte çalışabilir.

Bir kaynak üzerinden giriş gerçekleştirilmiş bir veri sayesinde yetkisi bulunan ve ihtiyaç gören her kişi aynı sistem üzerinden bu verileri izleme avantajı elde eder. Ayrıca herhangi bir noktadan, örneğin stok açısından girilmiş bir veri, diğer kısımlar içerisinde de bir girdi olarak kullanıldığında, birbirleri ile bağımlı veriler elde edilir. Yani genel bir standart sistem elde edilirken, daha verimli bir kullanım gerçekleştirilebilir. Bu sayede de küçük veya büyük tüm işletmelerde kurumsallaşma yapısı ortaya çıkar.

Mikro işletmeler için ERP çözümleri

10 kişiye kadar ulaşan bir personel sayısına sahip olan ve herhangi bir dönemdeki bilanço oranı 3 milyon TL üzerine ulaşmayan işletmeler mikro işletme olarak adlandırılır. Bu bağlamda mikro işletmeler, çok daha büyük boyutlu işletmelere göre kaynak planlama yazılımlarını kullanma açısından daha pratik ihtiyaçlara sahiptir. Çünkü bu tip işletmelerde muhasebe, hammadde girdisi, ürün çıktısı ve personel planlaması gibi her nokta daha pratik ve hızlı şekilde yapılabilir.

Mikro işletmeler için kaynak planlama yazılımları kullanılması vasıtası ile finansal hesaplar, muhasebe, fatura işlemleri, üretim, süreç yönetimi gibi birçok alanda kolaylık elde edilebilir. Bu bağlamda da mikro ölçekte yer alan işletmeler için ‘ERP çözümleri nedir?’ sorusunun cevaplanması açısından; yazılımlar sayesinde elde edilen çözüm kapsamında, kaynakları en etkili şekilde yönetmek ile birlikte zaman ve maliyet açısından tasarruf edildiğinden bahsedilebilir. Bu sayede de büyüme hedefleri daha yakın bir konuma gelecektir.

Genel çerçevede mikro işletmeler için kullanılacak kaynak planlama yazılımları sayesinde önemli faydalar elde edilebilir. Bu faydalar sırasıyla;

 • Zaman tasarrufu elde edilmesi,
 • Maliyet avantajı sağlanması,
 • Maliyet yönetiminde daha fazla verimlilik,
 • Siparişten başlayarak sevkiyata kadar tüm süreçlerin geniş çerçevede yönetilmesi,
 • İhtiyaçlara uygun şekilde yapının uyarlanması olarak ele alınabilir.

Mikro ölçekli işletmeler küçük bir yapı ve küçük bir sermaye ile kurulduktan sonra ana hedef, kısa süreçte ve doğru bir şekilde büyüme sağlamaktır. Bu nedenle muhasebe süreçlerinden yönetim süreçlerine kadar her noktanın tek bir sistem üzerinde yönetilmesi ile daha hızlı bir şekilde hedeflere ulaşmak mümkün olabilir. Özellikle bu süreç içerisinde muhasebe süreçlerinin ve sonrasında da üretim, hizmet ve yönetim süreçlerinin doğru yönetilmesi ile mikro işletmeler esnek bir yapı elde edecektir.

Orta ölçekli işletmeler için ERP çözümleri

Mikro ölçekli ve küçük ölçekli işletmeler için kaynak planlama yazılımları, sağladıkları çözümler ile net bir şekilde kullanım avantajları oluşturmaktadır. Diğer kapsamda büyük ölçekli işletmeler için ise bu yazılımlar çok daha kapsamlı ve iş zekası ile entegre şekilde çalışacak ihtiyaçlar ortaya çıkarır. Ancak orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılacak yazılımlarda da birçok farklı faktör görülmektedir.

Orta ölçekli işletmeler, bir mikro ölçekli işletme, yani küçük boyutlu işletme olarak kurulmuş ve sonrasında belirli bir boyuta yani 250’ye kadar personeli bulunan ve 25 milyon TL’ye kadar bilançosu bulunan bir yapıya ulaşmış olabilir. Aslında ülkemiz koşullarında bu tür bir yapı büyük ölçekli bir işletme olarak da görülebilir. Bu yapıya sahip olan orta ölçekli işletmelerde de yine gelecek büyüme planları bulunmasına rağmen bu planlar çok daha uzun bir vadeye yayılabilir.

Uzun vadede gerçekleştirilecek büyüme planları ve çok daha kapsamlı şekilde gerçekleştirilecek iş süreçleri ile birlikte ilerleyen dönemlerde büyük ölçekli bir işletme konumla ulaşmak mümkündür. Bu nedenle orta ölçekli işletmeler için kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımları genellikle sınırlı bir bütçe ile kullanılır. Bu duruma bağlı olarak sunulan çözümler ile birlikte genellikle reel şekilde hedeflenen noktalar, yönetim sırasında karşılaşılan problemler ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yazılımlar kullanılmaktadır.

Büyük ölçekli işletmeler için ERP çözümleri

Büyük ölçekli işletmeler için diğer tüm işletmelere göre personel sayısı, bilanço, elde edilen kazanç, üretim kapasitesi gibi her nokta aslında en üst seviyeye ulaşmış olabilir. Hatta işletme çok büyük bir sınıfta yer alsa dahi halen büyüme hedeflerine ve yayılma hedeflerine sahip olabilir. Örnek olarak bugün Türkiye genelinde hizmet veren ve çok yüksek bir kurumsal yapıya sahip olan işletmeler bu yapı için bir örnek oluşturabilir.

Büyük ölçekli işletmeler, kendi yapısı içerisinde onlarca farklı departman, farklı rollere sahip olan karakterler ve süreçler açısından da birçok hareketli sisteme sahiptir. Yani çok yönlü bir işletme ile karşılaşıldığı için kaynak planlama yazılımlarının da küçük ve orta ölçekli işletmelere göre çok daha karmaşık ve kapsamlı olması gerekecektir. Çok daha uzun vadeli bir şekilde hedefleri ve daha yüksek büyüme planları bulunan bu tür işletmelerde, ERP çözümleri açısından da geniş faktörlü yazılımlar kullanılmalıdır.

Büyük ölçekli işletmeler birçok farklı iş sürecini ve çok yüksek miktarda veri girişini göz önünde bulundurarak, kaynak planlama yazılımları açısından kapsamlı yazılımları tercih etmelidir. Çünkü bu tür işletmelerde sadece muhasebe veya sadece müşteri ilişkilerinin yönetilmesi gibi noktalarda dahi geniş kapsamlı bir yazılım ile çalışma sağlanmalıdır. Seçilen yazılım, hem bütçe yönetimi hem de organizasyon yönetimi açısından kilit noktalar ile başarı getirmelidir.

Bugün kaynak planlama yazılımları tek bir sistem olarak görülmemeli ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş ve daha genişletilmiş bir yapı olarak görülmelidir. Büyük ölçekli işletmelerde teknolojik altyapı da çok yüksek bir noktaya ulaşır ve iş hacmi giderek artış gösterirken, etkili bir süreç yönetimi ve denetimi mutlaka önemli bir hale gelir. Özellikle belirli bir lokasyonun dışına çıkarak ülke geneline yayılmış olan bu tip işletmelerde iç uygulamalar ile destek sağlanan, özel bir yapılandırma oluşturan ve sektörel ihtiyaçlara göre spesifik ayrıntıları bulunan kaynak planlama çözümleri elde edilmelidir.

Büyük ölçekli işletmelerde iş süreçleri sırasında çok daha yüksek maliyetler ile karşılaşılabilir. Elde edilen yazılımların sağladığı çözümler ile daha düşük maliyetler elde edilmesi, zamanın daha etkin kullanılması ve süreç yönetimlerinin daha pratik bir şekilde sağlanması düşünülmelidir. Bu yazılımlar içerisinde işletmenin personellerinden başlamak üzere işletmenin üretim hattı, dağıtım hattı ve müşteri ilişkileri hattı gibi her noktada kalite ve verimlilik ortaya çıkarılmalıdır.

Bugün büyük ölçekli işletmeler için departmanlar arasında iletişim ve disiplin sağlayan, karmaşık süreçleri bir düzen içerisinde alan ve müşteri ilişkilerini de de pratik bir hale getiren kaynak planlama yazılımları bulunmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde

 • Uygun bir maliyetle kapsamlı bir yönetim,
 • İhtiyaçlara göre özel bir yazılım,
 • Bütün iş süreçlerinde zengin fonksiyonlar,
 • Üretim süreçleri için hassas uygulamalar,
 • İşletmenin grup şirketlerini tek bir merkez üzerinden yönetme gibi avantajlar elde edilebilir.
Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı