e-ticaret

e-Ticaret sektöründe dijital dönüşüm hakkında her şey

e-ticarette dijital dönüşüm

Dijital dönüşüm tasarımdan üretime, pazarlamadan satış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerde etkisini gösteriyor. Tüketici alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde de günümüzde dijital destekli ekonominin bir parçası olan e-ticaret dönüşümü kritik önem taşıyor.

Türkiyede her alanda dijital dönüşüm yaşanıyor ve hem iş dünyası hem bireyler bu dönüşüme dâhil oluyor. İş dünyası teknolojik devrime ayak uydurabilmek için dijital dönüşüme önem veriyor. Bir kısmı online pazar yeri modellerine entegre olup, sanal mağazalarını açarak e-ticarete dahil oluyor. Covid-19 salgınının da etkisiyle e-ticarete geçiş yapan işletme sayısında önceki yıla göre yüzde 50 artış olduğu biliniyor. Bu veri e-ticaretin evrildiğini gösteriyor.

İş hacminin artmasıyla birlikte farklı kaynaklardan gelen büyük verinin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi müşteri deneyiminin geliştirilmesi için kritik önem taşıyor. Büyük veriyi kullanmak e-ticaret sektöründe kazanmanın anahtarını oluşturuyor.

Dijital doğan sektör e-ticaret yeni iş kolları yaratıyor, yeni istihdam ve uzmanlık alanları türemesine sebebiyet veriyor ve yeni pazarlara erişilmesine aracılık ediyor. Bu sayede e-ticaret sektörü en dinamik sektör olarak büyümeye devam ediyor. Öyle ki veriler e-ticaret sektörünün büyüklüğünün 80 milyar lirayı aştığını gösteriyor.

Logonun e-ticaret sektörü ile ilgili çözümleri

AR-GE yatırımlarında sektörde öncü konumundaki Logo, yönetim sistemlerini önceliğe alarak tüm sektörlere yönelik hizmet veriyor. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler Logo güvencesiyle sektör için gerekli altyapıyı oluşturarak süreçlerin takibini ve yönetimini kolaylaştırarak verimliliği artırıyor. Logo, aşağıdaki çözümlerle e-ticaret sektörü için yol haritası sunuyor.

Kurumsal kaynak planlama

Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri iş yükünü önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logonun Start 3, GO 3, Netsis 3 Entegre, GO Wings, Netsis Wings Entegre, Tiger 3, Netsis 3 Standard, Tiger Wings, Netsis Wings, Tiger 3 Enterprise, Netsis 3 Enterprise, Tiger Wings Enterprise, Netsis Wings Enterprise ve J-Platform’dan oluşan ERP çözüm ailesi e-ticaret sektörüne de zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor.

Logo ERP çözümleri e-ticaret sitelerinin ihtiyaç duyacağı yüksek sipariş ve fatura adetleri ile işlem yapabilmek için uygun bir altyapı sağlıyor. Kullanıcılara sisteme bağlanma konusunda esneklik sağlayan çözüm farklı lokasyonda çalışanların bilgilere erişimine olanak tanıyor. Tahsilatların vadeleri ile beraber takibini sağlayarak nakit akışının kontrol altında tutulmasını kolaylaştırıyor. Gider merkezi bazında maliyetlerin takip edilmesine imkan veriyor. Farklı ürün kategorileri için bağımsız karlılık raporları alınabilen ERP çözümlerinde satın alma süreçleri takip edilerek, tedarikçi ve teklif takip modülleri ile beraber sürecin kolaylıkla izlenmesi sağlanıyor. Birden fazla iş biriminin tek bir organizasyonel birim altından konsolide olarak yönetimi mümkün oluyor.

Kullanıcıların işlemlerini anlık takip edebilmesi, işlemleri belirleyebilmesi ve yapılan işlemleri izleme konsolunda takip edebilmesi zaman kazandırıyor. Online satışlar sonrasında görev zamanlayıcı kullanarak, belirlenen zamanlara raporlar, maliyetlendirme ve muhasebe işlemlerinin otomatik yaptırılması sağlanıyor. Tüm ticari malzemeler ve stoklarının giriş çıkış takibinin yapılması, envanterinin çıkarılması, belirlenen stok seviyelerine göre ihtiyacın karşılanması da e-ticaret sektöründe stok ve lojistik yönetiminde faydalı oluyor.

Kargo takibini kolaylaştırıyor

TFRS’ye uyumlu finansal kiralama işlemleri ve ithalat ve ihracat süreçlerinin etkin yönetimi Logo ERP çözümleriyle mümkün oluyor. Hem yerel para birimi hem de dövizli işlemlerin takibi yapılarak borçlu ve alacaklı hesapların takibi esnek bir şekilde sağlanabiliyor. Satın alma talebinden başlayıp, emir, teklif, sözleşme, sipariş, fatura süreçlerini tek sistem üzerinden yönetmenin mümkün olduğu ERP çözümleri ile muhasebeleştirme ve e-defter verilebilmesi de mümkün. Kargo firmalarıyla iletişime hiç ihtiyaç duymadan tüm kargo takip numarası oluşturma ve kargo etiketi basım işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilebildiği gibi bu kargo takip numaraları ile faturalar eşleştirilebiliyor. Tüm kampanya yönetim işlemleri hızlıca tamamlanıp kayıt altına alınabiliyor.

Stok ve cari bilgiler tek tıkla aktarılabiliyor. Excel tablolarında tutulan fiyat listeleri pratik şekilde ERP’ye aktarılıp benzer şekilde ERP’deki fiyat listeleri de Excele aktarılarak çalışanlara ya da müşterilere iletebiliyor. Karma koli hazırlamak ve tahminleme algoritmaları sayesinde yapılan satışlar üzerinden satın alma planlarını, üretim emirlerini ve bütçeleme işlemlerini etkin şekilde yönetmek ve verimliliği artırmak mümkün oluyor.

KVKK uygulaması sayesinde aydınlatma metinleri müşterilere iletilebiliyor ve iletişim izin süresi dolan müşterilerin kişisel verileri otomatik olarak anonimleştirilebiliyor. Satın alma süreçleri talep-teklif modülleriyle detaylandırabiliyor. Benzer şekilde tüm satış faaliyetleri de ERP üzerinden yürütülerek analiz ve rapor desteklerinden yararlanılabiliyor.

Depo yönetim sistemleri

Depodaki ürün yerleşimi, deponun düzenlenmesi, depo alanlarının kullanım şekilleri, sık satılan ürünlerin depodaki konumları ve kolay erişilebilirliği gibi işlemleri belli bir plan çerçevesinde yapmak gerekiyor. Birden fazla kanal üzerinde satış yapılması durumunda (sanal pazar yerleri vb.) çok kanallı depo sistemine geçmek önem taşıyor. Farklı kanallar üzerinde farklı ürünlerin satışları daha fazla olabiliyor.

Logo Depo Yönetim Sistemleri Çözümlerinin ürün özellikleri ve farklı yapılara uyum sağlayan entegrasyon yapısıyla verimliliği artırırken aynı zamanda hızlı ve güvenli kullanımıyla müşteri memnuniyetini de artırmaya yardımcı oluyor. Ürüne bağlı tüm karakteristik özellikler (batch no, lot no, fatura tarihi, irsaliye no, mal kabul tarihi, son kullanım tarihi vb.) anlık olarak izlenerek takip edilebiliyor. Müşteriden tedarikçiye geri gönderilen ürünlerle ilgili taşıma, depolama, geri kazanım, kalite kontrol imha gibi işlemlerin yönetimi Logo Depo Yönetim Sistemleri ile gerçekleştirebiliyor. Dağıtım ve sipariş yapınıza bağlı olarak güvenilir, verimli, çok yönlü, yer ve zaman kazanmaya yönelik ayrıştırıcı bir system olarak Sorter; küçük, hafif, farklı ebatlarda ve şekillerde ürünlerin ayrıştırılmasını sağlıyor.

Robot bazlı otomasyon, daha kısa ürün ömrü, yeni ambalaj tasarımları, çoklu paket boyutları, farklı ürün modelleri ve toplu imalat işlemi ihtiyacını karşılamak için esneklik, verimlilik ve güvenilirlik elde edilebiliyor. Logo Depo Yönetim Sistemlerinde yer alan çözümler bu yapılara kolaylıkla entegre olarak verimliliği ve karlılığı artırıyor.

İş akış yönetimi

E-ticaret hacmi büyüdükçe müşteri beklentileri artıyor. Tüm bu talep ve ihtiyaçlara sistemli ve hızlı bir şekilde cevap verebilmek hem müşteri memnuniyeti açısından hem de şirkete duyulan güvenin sarsılmaması açısından önem taşıyor. Logo İş akış yönetimi çözümleri ile süreci uçtan uca tasarlayarak insan hatalarını ve oluşabilecek aksamların önüne geçmek mümkün oluyor.

Logo Flow iş akış yönetimi çözümü sayesinde siparişler ürün onayı sonrası fatura – irsaliye-müşteri kayıtlarının ERP’de otomatik olarak oluşturulabiliyor. Kargo süreçlerinin takibi ve SMS ve e-posta bilgilendirmeleri, talep/memnuniyet/şikayet formlarının süreç yönetimi yapılabiliyor. Müşteriden gelen ürün iade süreçlerinin kargo sürecinden başlayarak, depoya girişine hatta sonraki sürecin iş akışı üzerinden tasarlanarak yürütülebilmesi sağlanıyor. Stok seviyesi belirlenen miktarların altına düştüğünde otomatik satın alma süreci tetikleniyor

İş analitiği

E-ticaret sektörü büyük verinin en çok önem taşıdığı sektörlerin başında geliyor. Veri yoğunluğu dikkat çekici boyutlarda olan e-ticaret sektöründe rekabet ortamında fark yaratmak için müşteri deneyimini geliştirmek gerekiyor. Bu noktada doğru soruları sormak ve hızlı, etkili analiz, rapor ve tahminler sunabilecek araçlardan yararlanmak kritik önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü sayesinde yapılandırılmamış veriler dahil olmak üzere her türlü veri analiz edilebiliyor. Logo Mind Insight ile müşteri, satış, tedarik zinciri ve operasyonel süreçlerini sürekli olarak kontrol etmek mümkün oluyor. Sürükle bırak özellikleriyle veriler hızlıca görselleştirilebiliyor.

Gelişen teknolojiyle bilgi toplumunun gereği olarak satın alma eylemini gerçekleştirmeden önce bilgi toplamayı tercih eden tüketicilerin sadakatini artırmak için terk edilmiş alışveriş sepetlerini azaltmanın ve dönüşümleri iyileştirmeye yönelik olarak tüketici eğilimleri analiz edilebiliyor. Logo iş analitiği çözümü, özel bir ürün yelpazesi oluşturmak, çapraz satış fırsatlarını ortaya çıkarmak ve stokta kalmayan ürünlerle kayıp satışlardan kaçınmak için gereken bilgileri sunuyor. Logo Mind Insight’ın sunduğu analizler sayesinde pazarlama, kampanya ve fiyatlandırma stratejileri oluşturup daha doğru kararlar alınabiliyor.

Logo Mind Insight ile stok hareketini, satışları, siparişleri ve iadeleri takip etmek mümkün oluyor. Gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için tedarikçilerle yakın arz ve talep tahminlerinin doğruluğunu artırmak önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü değer zincirinde maliyet verimliliğini ve karlılığı arttırmada büyük katkı sağlıyor.

Hangi ürünlerin birlikte sattığını ve bu kombinasyonları satın alan müşteri segmentlerini belirlemek için çok miktarda POS işlem verileri analiz edilebiliyor. Logo Mind Insight’ın sunduğu analizlerle; pazarlama, kampanya ve fiyatlandırma stratejileri oluşturup veriye dayalı kararlar alınabiliyor. Logo Mind Insight ile stok hareketi, satışlar, siparişler ve iadeler takip edilebiliyor. Satın alma ve gönderim maliyetlerini karşılaştırıp en iyi satın alma ve nakliye fiyatları analiz edilebiliyor

Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşteri deneyimi en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Logo CRM ile birlikte müşterilerin tanınması, segmente edilebilmesi, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarının önceden belirlenebilmesi, iletilen şikayetlerin hızla çözümlenmesi ve bu süreçte müşterilere bilgilendirilmelerin yapılabilmesi müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarabiliyor.

Müşterilerin talep ve şikayetlerinin çözümü için yaşadıkları deneyim, rekabet ortamında ön plana çıkmaları önem taşıyor. Müşterilerin tüm talep, öneri ve şikayetlerini Logo CRM üzerinde toplayıp ilgili departmanlara yada kişilere atayarak fark yaratmak mümkün oluyor. Süreç takibi sırasında görev tamamlama adımları görüntülenebiliyor. Önceden oluşturulan kampanyalar, SMS ve e-mail kanalları kullanılarak müşterilere duyurulabildiği gibi kitleleri segmentlere ayırıp hedef kitleye göre kampanyalar duyurulabiliyor. IP santral entegrasyonu ile arayan müşterinin bilgileri anlık olarak ekranda görüntülenebiliyor. bunun yanı sıra müşteri özelinde teklif veya talep/şikayet kayıtları açılabiliyor.

İnsan kaynakları yönetimi

Logo j-HR, Logo Tiger HR ve Logo Netsis HR çözümleri sayesinde zaman ve mekân bağımsız tüm platformlarda bordro yönetiminden, izin, eğitim, performans ve kariyer yönetimine kadar tüm İK süreçleri uçtan uca takip edilebiliyor. Logo İnsan Kaynakları çözümlerinin mobil uygulama özelliği sayesinde çalışan portalına girilerek bordro zarfları oluşturulabiliyor ve izin talepleri görüntülenebiliyor. Ayrıca, norm kadro analizinden ilan yayına alma ve pozisyonu doldurma aşamasına kadar işe alım aşamaları uçtan uca yönetilebiliyor, böylelikle genel merkezdeki ve sahadaki kadroların ihtiyaca uygun bir şekilde ve zamanında doldurulması sağlanmış oluyor. Bununla birlikte, portaldaki “Kim Kimdir” menüsünden genel müdürlükten sahaya kadar şirket içi çalışan sorgulama, arama, mesaj atma işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Logo İnsan Kaynakları çözümleri, 90 ya da 360 derece performans yönetimini, karşılıklı geri bildirim vermeyi, görev ve sorumluluk bazlı değerlendirmeyi, yetkinlik bazlı değerlendirmeyi ve değerlendirme ardından aktif hedef atamayı mümkün kılıyor. Logo İnsan Kaynakları çözümlerinin eğitim planlama, eğitim kataloğu ve takibine ek olarak eğitim değerlendirme ve raporlama fırsatı sunması sayesinde çalışanların kariyer gelişimi etkin şekilde yönetilebiliyor.

Perakende

Logo Diva perakende çözümleri bu sektörde dijital dönüşüm sürecine önemli katkıda bulunuyor. Ürün, barkod, fiyat, resim, varyant gibi bilgiler sistemlere aktarılabildiği için e-ticaret mağazaları aynı fiziksel mağazaların yönetildiği gibi yönetilebiliyor. Logo Diva müşterilerinin e-ticaret sistemleri üzerinden gerçekleştirdikleri satışların Logo Diva sistemlerine sipariş olarak düşmesiyle, siparişlerin kargo etiketleri basılıp teslim edilmesini kapsayan süreçler Logo Diva çözümleri ile kolayca gerçekleştirilebiliyor.

eLogo entegrasyonuyla gelen siparişler müşterinin durumuna göre e-Arşiv Fatura ya da e-Fatura olarak üretilebiliyor. Kesilen faturalar ihtiyaç dahilinde Logo veya farklı bir ERPye kolaylıkla aktarılabiliyor. Birden fazla mağazası olan, bayi ağını yöneten ya da her ikisini de içerecek şekilde hibrit kanal yapısında olan markalar e-ticaret sistemlerinden kanalda kullanılan Logo Diva sayesinde bu satış noktalarının stoğu üzerinden satış kurguları yapılabiliyor. Kanalın bulunduğu noktalar üzerinden satış yapılabilmesi sayesinde müşteriye daha hızlı teslimat teklif ederek satış ve müşteri memnuniyetini arttırmak mümkün oluyor.

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı